''Rüşd' Kelimesi ile İlgili Ayetler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Andolsun, bundan önce İbrahim'e rüşdünü vermiştik ve Biz onu (doğruyu seçme yeteneğinde olduğunu) bilenlerdik. (Enbiya Suresi, 51)