''Müstağni' Kelimesi ile İlgili Ayetler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir. (Ankebut Suresi, 6)
Bu, kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde "bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak?" demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da (onlara karşı) müstağni olduğunu (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını) gösterdi. Allah Ğani'dir, Hamid'dir. (Tegabün Suresi, 6)
Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise, (Abese Suresi, 5)
İşte sen, onda 'yankı uyandırmaya’ çalışıyorsun. (Abese Suresi, 6)
Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne? (Abese Suresi, 7)
Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse, (Leyl Suresi, 8)
Ve en güzel olanı yalan sayarsa, (Leyl Suresi, 9)
Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız. (Leyl Suresi, 10)
Hayır; gerçekten insan, azar. (Alak Suresi, 6)
Kendini müstağni gördüğünden. (Alak Suresi, 7)