''Mikail (a.s)' Kelimesi ile İlgili Ayetler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır." (Bakara Suresi, 98)