''Kutsal' Kelimesi ile İlgili Ayetler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz." (Maide Suresi, 21)
"Gerçekten Ben, Ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar; çünkü sen, kutsal vadi olan Tuva'dasın." (Taha Suresi, 12)
Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti: (Nazi'at Suresi, 16)