Zümer Suresi 60 Ayet & Kuranı Kerim Ayetleri


Elmalılı Hamdi Yazır
Hem o Kıyamet günü görürsün ki Allaha karşı o yalan söyliyenlerin yüzleri kararmıştır Cehennemde değil mi mevkıi mütekebbirlerin