Kurandan delillerKafirlere Benzemenin Yasak oluşuna Kurandan deliller


**Allah’ın Rasulünde sizin için uyulacak en güzel bir örnek vardır. (Ahzâb:21)

*Sana gelen ilimden sonra eğer, onların arzularına uyacak olursan, İşte o zaman zâlimlerden olursun (Bakara, 145).

*(İlim irfan) bilmez (cahil)lerin hevalarına uymayın

*Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.

*Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.

*İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir çoğu fasık kimselerdir.

*..İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

*Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

*Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir

*”Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir!”

*Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.


Sünnetten Deliller:


_ Kim bir kavme teşebbüh ederse oda onlardandır (Ebu Davud, Libas, 4)
_ Bir kavmin karartısını çoğaltan oda onlardandır
_Bıyığı kes,sakalı uzat, Yahudilere benzeme. (Tahavi,Meanilasar : 4,230/Ali El Mutteki.K.Ummal : 17218,6,649)
_Müşriklere muhalefet edin, bıyıkları kısaltın, sakalı uzatın. (Müslim,259).
_Hz Peygamber… kendilerini kadınlara benzetmeye çalışan erkeklere lânet etti. (Tirzmizi,hads no : 2785,2786)
_Sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç uyarsınız. Onlar kertenkele deliğine girse, siz de peşlerinden girersiniz”, “Ey Allah Resûlü!, yahudi ve hıristiyanlar mı?” diye sorduk. O da: “Ya kim?” diye cevap verdi. (Buhari,müslim)


ALLAH CC BİZLERİ AYETLERE VEDE SÜNNETE UYAN KULLARINDAN ETSİN İNŞALLAH ...