Yasin Suresi 36 ayette şöyle buyrulmuştur:

“Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden hepsini eşler halinde yaratan Allah sübhandır”

Ayette geçen "Ezvac" kelimesi "zevc"in çoğuludur ve “çift, eş” anlamlarına gelmektedir Karı kocanın, zevc-zevce diye tanımlanması da bu kelimeye dayanmaktadır Görüldüğü gibi bu kelime benzerler içinde zıtları, bu şekilde eş oluşları ifade etmektedir Ayette eşler halinde yaratılışa 3 örnek verilmektedir

1) Toprağın çıkardığı eşler: Toprağın çıkardığı eşler deyince akla ilk gelen bitkilerdeki dişilik ve erkeklik özelliğidir Bunu daha önce işlemiştik

2) Kendi benliklerimizden eşler: Akla ilk gelen insanların dişi-erkek şeklinde yaratılışlarıdır

3) Bilinmeyen eşler: Evren'deki eşli yaratılışların birçoğundan Kur’an'ın indiği dönemde insanların haberi yoktu Erkeklik–dişilik, “çift” kavramının bir karşılığı olmakla birlikte, ayette bahsedilen “bilmedikleri nice şeylerden” ifadesi daha geniş bir anlam içermektedir

Nitekim günümüzde ayetin işaret ettiği anlamlardan biri ile karşılaşmaktayız Atom üzerindeki çalışmalar ilerledikçe var olan parçacıkların sırf protonlardan, nötronlardan, elektronlardan oluşmadığı, atomun sandığımızdan da kompleks, daha hassas, daha mükemmel bir yapısı olduğu anlaşıldı Atomun en küçük parçaları için bile eşler halinde yaratılış hüküm sürmektedir Protona karşı eşi antiproton, Elektrona karşı eşi pozitron, Nötrona karşı eşi antinötron vardır

Maddenin eşler halinde yaratılışı fiziğin en önemli keşiflerindendir İngiliz bilim adamı Paul Dirac bu konudaki çalışmalarından ötürü 1933 yılında Nobel Fizik ödülü'nü almıştır Dirac'ın buluşu "Parite" adıyla bilinir ve maddenin anti-madde denilen bir eşi olduğu da bu buluşla ortaya konulur

Anti-madde, maddenin tersi özellikler taşır Örneğin maddenin tersine, anti-maddenin elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilmektedir: Her parçacığın zıt yükte bir anti-parçacığı vardır Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu göstermektedir

Ve her zaman olduğu gibi bu konuda ki bilimsel araştırmalar da, Kur’an’ın ayetlerini tasdik ederek onun Allah’ın kelamı olduğuna parmak basmışlardır