Vesvese: Şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir

Biraz daha bu tanımı açarsak; vesvesenin anlamı; insanın kalbine, ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır “Zelzele” kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, “vesvese” kelimesinde de, yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir İşte bu çalışmaya “vesvese”, vesveseyi verene de “vesvas” denir

Nas suresinde “min şerri-l vesvasil hannâs” buyurularak “vesvese veren hannasın şerrinden Allaha sığınmamız” emredilmiştir Vesvasın; vesvese veren olduğunu öğrendik, ayette geçen hannas ise; açığa çıktıktan sonra saklanan veya ileri çıkıp, geri çekilendir Bu işi çokça yapan, hannas ismini alır O halde “vesvasil hannas” ikisi birlikte şu manaya gelir: “vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan, birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir

Yine “min şerri-l vesvâsil hannas” ifadesinden, vesvesenin, şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir Son adımda ise şer amel ortaya çıkar Vesvese verenden Allaha sığınmanın anlamı; Allahın henüz başlangıçta şerri yok etmesini dilemektir Bu konuda Kur’an şöyle emreder;

“Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen Allaha sığın

Evet vesvese musibete benzer Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner

Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür

Korksan ağırlaşır, hasta eder Korkmazsan hafif olur, gizli kalır

Mahiyetini bilmezsen devam eder,yerleşir Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider

Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki; cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder

Tanımazsan gelir, tanırsan gider