1 - Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2 - Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde,
3 - Rabbini öğerek tesbih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.