Derken, Allah, ona, yeri eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. "Bana yazıklar olsun" dedi. "Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" Artık o, pişman olmuştu. (Mâide Suresi, 31) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakılacak değilsiniz. (En'am Suresi, 134) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› İnkâr edenler, kaçıp-kurtulduklarını sanmasınlar; gerçek şu ki, onlar (bizi) aciz bırakamazlar. (Enfal Suresi, 59) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay dolaşın. Ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkâr edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır. (Tevbe Suresi, 2) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Ve büyük Hacc (Hacc-ı Ekber) günü, Allah'tan ve Resûlü'nden insanlara bir duyuru: Kesin olarak Allah, müşriklerden uzaktır, O'nun Resûlü de... Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır; yok eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Allah'ı elbette aciz bırakacak değilsiniz. İnkâr edenleri acı bir azabla müjdele. (Tevbe Suresi, 3) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› "Bu bir gerçek mi?" diye senden haber soracaklar. De ki: "Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz." (Yûnus Suresi, 53) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Bunlar, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacak değildir ve bunların Allah'tan başka velileri yoktur. Azab onlar için kat kat arttırılır. Bunlar (hakkı) işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi de. (Hûd Suresi, 20) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Dedi ki: "Eğer dilerse, onu size Allah getirir ve siz (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz." (Hûd Suresi, 33) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Ya da onlar, dönüp-dolaşmaktalarken, onları yakalayıvermesinden (mi emindirler?) Ki onlar (bu konuda Allah'ı) aciz bırakacak değildirler. (Nahl Suresi, 46) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır. (Hac Suresi, 51) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› İnkâra sapanların, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o. (Nur Suresi, 57) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Siz yerde ve gökte (Allah'ı) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'ın dışında veliniz yoktur, yardım edeniniz de yoktur. (Ankebût Suresi, 22) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› (Sözde) Aciz bırakmak için ayetlerimiz hakkında çaba harcamış olanlar, işte onlar; onlar için de (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır. (Sebe' Suresi, 5) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. (Fâtır Suresi, 44) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Böylece, kazandıkları kötülükler(in acı sonucu) onlara isabet etti. Bunlardan zulmetmiş olanlara da, kazandıkları kötülükler isabet edecektir. Ve onlar (bunu kendilerine uygulamaktan Allah'ı) aciz bırakabilecekler değildirler. (Zümer Suresi, 51) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› Siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin Allah'ın dışında ne bir veliniz vardır, ne bir yardımcınız. (Şûra Suresi, 31) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› "Kim Allah'a davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun O'ndan başka) velileri yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler." (Ahkaf Suresi, 32) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]š› "Biz şüphesiz, Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamıyacağımızı, kaçmak suretiyle de O'nu hiç bir şekilde aciz bırakamıyacağımızı anladık." (Cin Suresi, 12) [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]