Zamm-ı Süre Nedir- Zamm-ı Sürenin anlamı nedir

Sure bitiştirmek anlamına gelen zamm-ı sure, dinî bir kavram olarak zammu sure, namazda ayakta iken, Fâtiha suresinden sonra bir sure veya üç âyet ya da bir kısa sure, uzun bir âyet okumak demektir Hanefî mezhebine göre farz namazların ilk iki rekatinde, diğer namazların her rekatinde Fâtiha suresinden sonra bir sure veya en az üç âyet okumak vaciptir Kasıtlı olarak terk edilmesi halinde namazın tekrar kılınması vaciptir Ancak unutarak veya yanılıp da terk edilirse, sehiv secdesi yapılması gerekir Namazın yeniden kılınmasına gerek yoktur Cemaatle kılınan namazlarda imamın kıraati, kendisine uyanların kıraatinin de yerine geçtiğinden, cemaat Fâtiha ve zamm-ı sureyi okumaz İmam açıktan okuyorsa susarak onu dinler; içinden okuyorsa bir şey okumadan bekler (İP)

zammı sure nedir en kısası ne kadar olmalıdır

Namazda Fatiha suresine başka bir sure veya bir sure yerini tutacak kadar ayet ilavesi Hanefi mezhebine göre vacibdir Şöyle ki: Farz namazların önceki ilk iki rekatlarında Fatiha'dan sonra diğer bir sure veya bir sureye denk bir mikdar ayet okunması vacib olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazların her rekatında Fatiha ve Fatiha'dan sonra bir sure veya ona denk bir ayet okunması da vacibdir

Fatihaya başka bir sure veya ayetin eklenmesi üç İmama göre sünnettir

Namazda fatihadan sonra okunması gereken asgarî miktar, kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir Okunan ayetlerin ille de bu kadar harf veya kelimeden meydana gelmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir En kısa ayetlerden biri olan: “Mudhammetan” ayetinin üç katı kadar uzun olan herhangi bir ayeti veya o uzunluktaki bir ayet parçasını okumak yeterlidir

Kevser suresinin zamm-ı sure olarak okunmasının yeterli olduğunda ufak bir tereddüt söz konusu değildir (krş Ö N Bilmen, İslam İlmihali, s129; İSAM ilmihali, s241)