1- İyiler ise, bileşimi kafur olan bir kadehten içerler. 'ın kullarının taşıra

taşıra içeceği bir pınardır. Adaklarını yerine getirenler ve şerri çok yaygın olan

bir günden korkarlar sevmelerine rağmen yemeği düşküne, yetime ve esire yedirirler.

Biz, sizi sadece rızası için doyuruyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür

beklemiyoruz. Biz, korkunç şiddetli bir günde Rabbimizden korkarız. da onları

o günün şerrinden korumuş ve onlara bir parıltı ve sevinç bahşetmiştir.

Sabrettikleri için onları cennet ve ipek ile ödüllendirmiştir. 76/İnsan:5-122- Sabır ve namazla 'tan yardım isteyin. Rab’lerine kavuşacak ve O'na

döneceklerini umanlar ve 'a gerçek bir saygı gösterenlerden başkasına namaz

elbette ağır gelir. 2/Bakara:463- (Onlar) Sabredenler, sadık olanlar, gönülden boyun eğenler, sadaka verenler ve

seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. 3/Al-i imran:174- 'a ve Resullerine iman edip, Resullerinden hiç birinin arasında ayırım

yapmayanlara ise, onlara mükafatları verilecektir. , bağışlayan, merhamet

edendir. 4/Nisa:175- Kadınlara temas etmeden ve mehirlerini biçmeden, onları boşarsanız sizin

üzerinize bir günah yoktur. Zengin olanlar güçleri ölçüsünde, fakir olanlar da yine

güçleri ölçüsünde, uygun bir şekilde onları faydalandırın. Bu iyi davrananların

şanına yakışır bir borçtur. 2/Bakara:2366- Eğer onlara mehir biçer de temas etmeden onları boşarsanız, kendileri veya nikah

akdi ellerinde olan kimsenin bağışlaması müstesna belirlediğiniz mehrin yarısını

onlara verin. Mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızdaki iyiliği

unutmayın. , şüphesiz yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 2/Bakara:2377- Ey iman edenler, içinde alışverişin, dostluğun ve de şefaatin olmadığı bir gün

gelmezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. İnkar edenler, işte

onlar, zalimlerdir. 2/Bakara:2548- Onlar, bollukta da darlıkta da harcayan, öfkelerine hakim olan ve insanların

kusurlarını bağışlayanlardır. iyilik edenleri sever. 3/Al-i imran:1349- Müminler ancak, 'a ve Peygamberi’ne iman ederler, onunla birlikte bir

iş hususunda bir araya geldikleri zaman, ondan izin almadan gitmeyenlerdir. Senden

izin isteyenler, 'a ve Peygamberine iman edenlerdir. Bazı işleri dolayısıyla

senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için 'tan

bağışlanma dile. Şüphesiz , bağışlayıcı ve merhametlidir. 24/Nur:6210- Onlar, ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. 'ın haram kıldığı

cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar.

25/Furkan:6811- Haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı ko yarlar. 42/Şura:3912- Onlar, Rablerinin rızasını kazanmak için sabredenler, namazı kılanlar;

kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli ve açık olarak sarf edenler; iyilik yaparak

kötülüğü ortadan kaldıranlardır. İşte onlar için yurdun en iyisi vardır.

13/Ra’d:2213- Onlar, sabreder ve Rab’ lerine bağlanırlar. 16/Nahl:4214- Onlar, anıldığı zaman kalpleri ürperir. Başlarına gelene sabrederler,

namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan bağışlarlar. 22/Hacc:3515- İşte bunlara mükafatları iki kat verilir. Çünkü sabrederler ve onlar kötülüğü

iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar. 28/Kasas:5416- Ki onlar, sabrettiler ve Rab’ lerine dayanmaktadırlar. 29/Ankebut:5917- Mümin erkekler ve mü’ min kadınlar bir birlerinin velileridir. İyiliği

emrederler; kötülüğe engel olurlar. Namaz kılarlar, zekat verirler. 'a ve

Resulüne itaat ederler. İşte bunlara rahmet edecektir. şüphesiz

güçlüdür, hakimdir. 9/Tevbe:7118- Sen, körleri sapıklıklarından doğru yola çıkaramazsın. Sen ancak ayetlerimize

iman edenlere duyurabilirsin. İşte müslüman olanlar onlardır.

27/Neml:8119- Sen, ölüye sesini duyuramazsın, arkasını dönüp gittiği zaman sağırlara çağrını

duyuramazsın. Körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Sen, ancak

ayetlerimize inananlara sesini duyurabilirsin. Çünkü onlar teslim olmuşlardır.

30/Rum:52-5320- Sen ancak, Kur'an'a uyan, görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi

uyarabilirsin. Onlara bağışlanmayı ve büyük bir mükafatı müjdele!

36/Yasin:1121- Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. Sen, onları zorlayacak değilsin. Bu

sebeple tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. 50/Kaf:4522- (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü. Ona gözleri görmeyen kimse geldi diye. Ne

bilirsin belki o, arınacaktır. Veya öğüt alacak da öğüt ona fayda verecektir.Ama,

kendisini ihtiyaçsız görene.Sen, yöneliyorsun ona. Arınmamasından sana ne! Ama, sana

koşarak gelen.. Ve korkarak.. Sen ise ilgilenmiyorsun. Hayır, (şunu iyi bil ki)

şüphesiz bu, bir tezkire/pasaporttur. 80/Abese:1-1123- O halde, öğüt/uyarı fayda verecekse öğüt ver. Korkan öğüt alacaktır. İsyankar

olan ondan kaçar. 87/A’la:9-1124- Onlar, yalancı şahitlik etmezler. Boş ve kötü bir şeyle karşılaştıkları zaman,

vakarla geçip giderler. 25/Furkan:7225- Onlar, Rablerinin rızasını kazanmak için sabredenler, namazı kılanlar;

kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli ve açık olarak sarf edenler; iyilik yaparak

kötülüğü ortadan kaldıranlardır. İşte onlar için yurdun en iyisi vardır.

13/Ra’d:2226- İşte bunlara mükafatları iki kat verilir. Çünkü sabrederler ve onlar kötülüğü

iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar. 28/Kasas:5427- Ey iman edenler, sizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Zira onlar size ellerinden

gelen her türlü kötülüğü yaparlar, size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler.

Kinleri/ öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. İçlerinde gizledikleri (nefret) ise daha

da büyüktür. Eğer aklınızı kullanıyorsanız işte size ayetleri açıkladık. 3/Al-i

imran :11828- Ey iman edenler!

Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki), (onların yerine) sevdiği bir toplum

getirir. Onlar da 'ı severler. Mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere

karşı onurlu, yolunda cihat eder ve kınayıcıların kınamasından korkmazlar,

işte bu, 'ın dilediğine verdiği bol nimetidir. kuşatandır, bilendir.

5/Maide:5429- Her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, 'ın kendilerine rızık olarak verdiği

hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona

teslim olun. ' tan korkanları müjdele! 22/Hacc:3430- Rahman'ın kulları, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller

kendilerine laf attıklarında ise "Selam!" deyip geçerler. 25/Furkan:6331- Onlar, bir çirkin iş yaptıklarında veya nefislerine zulmettiklerinde

zikredip günahları için mağfiret dilerler. 'tan başka günahları kim bağışlar?

Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. 3/Al-i imran :13532- Andolsun ki Kur'an'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı?

53/Necm :3233- Ve Rab'lerine şirk koşmayanlar.. 23/Mu’minun :5934- Takvalı olanlar kendilerine şeytanların bir grubu dokunduğunda, basiret sahibi

oldukları zaman gerçeği düşünürler. 7/A’raf :20135- Onlar:

Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözlerimizi aydın kılacak (iyi çocuklar)

bağışla! Bizi takva sahiplerine öncü yap! derler. 25/Furkan :7436- Müminler, kurtuluşa ermiştir.Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.Onlar,

boş sözlerden ve işlerden yüz çevirenlerdir.Onlar, arınmak için hareket edenlerdir.

Onlar, mahrem yerlerini koruyanlardır.Ancak eşleri ve cariyeleri hariç, çünkü

bunlar, kınanmazlar. Kim bundan başkasını ararsa, işte onlar da haddi

aşanlardır.Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır. Onlar, namazlarını

koruyanlardır.İşte onlar, varis olanlardır.Onlar, Firdevs'e varis olacaklardır ve

onlar, orada ebedi kalacaklardır.İnsanı çamurun özünden yaratmıştık.

23/Mü’minun :1-1237- Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. 70/Mearic:2938- İnsanlardan, 'tan başkalarını (O’ na) denk tutanlar vardır.

sever gibi onları severler. İman edenlerin ise, sevgisi her şeyden üstündür. O

zalimler, azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin 'a mahsus olduğunu ve 'ın

da şiddetli azap sahibi olduğunu bir bilseler... 2/Bakara:16539- Mümin erkekler ve mü’ min kadınlar bir birlerinin velileridir. İyiliği

emrederler; kötülüğe engel olurlar. Namaz kılarlar, zekat verirler. 'a ve

Resulüne itaat ederler. İşte bunlara rahmet edecektir. şüphesiz

güçlüdür, hakimdir. 9/Tevbe:7140- Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığı zaman da; mü'minlerden bir grup bundan

hoşlanmamıştı. 8/Enfal:441- Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı ,

onların velisidir. 6/En’am:12742- Muhammed, 'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, kafirlere karşı şiddetli,

kendi aralarında merhametlidirler. Onların rükû ve secde ederek 'ın lütuf ve

rızasını aradıklarını görürsün. Onların işareti yüzlerindeki secde izleridir. İşte

bu onların Tevrattaki örneğidir. İncil'deki örneği ise:

Filizini vermiş bir ekin gibidir. Onu kuvvetlen dirmiş, o da çiftçilerin hoşuna

gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde dikilmişti. Onunla kafirleri

öfkelendirmek için , onlardan iman eden ve doğruları yapanlara mağfiret ve

büyük bir ödül vaat etmiştir. 48/Fetih:2943- Onlar, harcadıkları zaman, israf etmedikleri gibi, cimrilik de etmezler. İkisi

arasında doğru olanı yaparlar.25/Furkan :6744- Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip, kötülükten uzaklaştıran bir ümmet

oluşsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. 3/Al-i imran:10445- Ticaretin, alışverişin, kendilerini 'ın zikrinden, namaz kılmaktan, zekat

vermekten alıkoyamadığı adamlar... Onlar, gönüllerin ve gözlerin ters döneceği bir

günden korkarlar. 24/Nur:37 alıntı.