Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn(sâlihîne).

Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et.

Türkçe Açıklaması Türkçe Manası

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bu ifade açık ve kesin olarak anlatıyor ki Hz. İbrâhîm, gençlik devresindedir ve daha hüküm sahibi, hikmet sahibi olmamış, daimî zikre ulaşmamış veyahut bir evvelki ifadede anlaşıldığı gibi henüz Cebrail (A.S)'a tâbiiyetini de gerçekleştirmemiştir. Tâbiiyetini gerçekleştirdiği zaman Hz. İbrâhîm için o gün, dîn günü olacak ve Allahû Tealâ, Hz. İbrâhîm'in günahlarını affetmekle kalmayacak, sevaba çevirecek ve onu daimî zikre ulaştıracaktır. Yani Allahû Tealâ, Hz. İbrâhîm'e daimî zikri vehbî olarak verecektir. O zaman Hz. İbrâhîm'in kalp gözü, kalp kulağı açılacak; ehli tezekkür, ehli hikmet olacak; arkasından da nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salâh makamına geçecek ve salihlerden olacaktır.

Hz. İbrâhîm de bütün insanlar gibi devreler geçirmiştir. Hiç kimse doğduğu anda peygamber yetkilerine sahip olmuyor. Allahû Tealâ onu peygamberlik için yaratıyor. Evvelden seçilmiş ama o da bütün devrelerden geçiyor. Başta herkes gibi Hz. İbrâhîm de dalâlette sonra Allahû Tealâ ona Allah'a ulaşmayı diletiyor. Bunun üzerine Allahû Tealâ onu, Cebrail (A.S)'la karşılaştırıyor, tâbiiyetini gerçekleştiriyor. Sonra ruhu Allah'a ulaşıyor, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, sonra nefsini Allah'a teslim ediyor, sonra muhlis oluyor, irşad oluyor. Sonra daha üst mertebede iradesini de Allahû Tealâ'ya teslim ediyor. Sonra da Allahû Tealâ'nın tasarruf rızasına ulaşıyor. Ve devrin imamı oluyor. Hz. İbrâhîm, Allahû Tealâ'nın Nebî Resûl'ü olarak, asaleten huzur namazının imametine tayin ediliyor.