İstiklâl Marşımızın yazarı, Safahat şairi Mehmed Âkif Ersoy’un, Diyanet tarafından kendisine havale olunan Kur’an Meali’ni bitirdikten sonra, bazı kaygılar dolayısıyla yayınlamaktan vazgeçtiği ve tercümenin yakıldığı biliniyor. Ancak tercümenin latinize edilerek daktiloya çekilen yaklaşık üçte birlik bölümü bulunarak Mahya Yayıncılık tarafından yayınlandı.

TBMM’de 1925 yılında alınan bir kararla Kur’an-ı Kerim’in tercüme edilmesine karar verilmiş ve bunun için Diyanet İşleri Riyaseti’ne bir tahsisat ayrılmıştı. Kur’an’ı tercüme etme görevi de, en güzel tercümeyi onun yapacağı düşünülerek Mehmed Âkif Ersoy’a havale edilmişti. Âkif bu çalışmayı önce kabul etmek istememiş, fakat yakın çevresince ikna edilerek Ekim 1925 tarihinde tercüme işini üstlenmişti.

Mehmed Âkif tercümeye 1926 yılında Mısır’da başlamış ve 1928 yılında ilk şeklini tamamlamıştı. Bundan sonra dört yıl boyunca üzerinde çalışarak metni gözden geçirmiş ve 1932 yılında da son şeklini vermişti. Bu sıralarda Türkiye’deki camilerde namaz kıldırılırken Kur’an’ın aslı yerine tercümesinin okunacağı şayiaları kulağına gelince, yaptığı tercümenin bu amaçla kullanılacağından endişelenmişti. Yaptığı tercümeyi teslim etmekten vazgeçerek sözleşmeyi feshetti. Bunu bizzat kendisi şu şekilde ifade etmiştir: “Tercüme güzel oldu, hatta umduğumdan daha iyi. Lâkin onu verirsem, namazda okutmaya kalkacaklar. Ben o vakit Allah'ımın huzuruna çıkamam ve Peygamberimin yüzüne bakamam”.

Âkif’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra özgün tercüme ile birlikte yakın dostlarından Mehmed İhsan Efendi’nin kendi eliyle çoğalttığı nüsha yakıldı.

Şu anda satışı sadece gerçekleştirilen Mahya Yayıncılık tarafından yayınlanan Kur’an Meali, uzun yıllar Mısır’da yaşayan ve orada tahsil gören merhum Mustafa Runyun tarafından korunan, latin harflerine aktarılarak daktilo edilmiş bir metinden aktarılmıştır. Kur’an’ın 9. sȗresi olan Berâe Sȗresi'nin sonuna kadar olan kısmını içine alan tercüme, Kur’an’ın yaklaşık üçte birlik kısmına tekabül etmektedir. Mehmed Âkif’in güzel ve akıcı Türkçesiyle dilimize kazandırılan tercüme, tadına doyulmaz bir okuma zevki sunması yanında, dönemin dil özelliklerini yansıtması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır.

Söz konusu meali dikkat çekici ve merak konusu haline getiren husus şüphesiz, Türkçeye olan vukufiyeti tartışma dışı olan İstiklâl şairinin, aynı zamanda Arapça ve dini ilimler üzerindeki hakimiyetidir. Kur'an’ın yalın mesajını aynen koruyarak bunu Türkçeye aktarma konusunda mevcut meallerdeki eksiklik şu ana kadar hep konuşulan bir husus olmuştur. Mehmed Âkif’in meali bu alandaki eksikliği kapatma noktasında önemli bir işlev görecektir. Merhum Mehmed Âkif de bunu hedeflediğini belirtmiştir.

Mahya Yayıncılığın özenli ve titiz çalışmasıyla yayınlanan meali; Prof. Dr. Recep Şentürk ile Yrd. Doç. Dr. Âsım Cüneyd Köksal yayına hazırlamış, Dücane Cündioğlu tetkik etmiş, tashih ve son okumasını da M. Ertuğrul Düzdağ gerçekleştirmiştir.