Ey mümin erkekler ve kadinlar

Allâhü Teâlâ, buyuruyor ki (meâlen):

“(Ey Resûl’üm) Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını muhâfaza etsinler, bu kendileri için daha temizdir. Muhakkak Allah ne yaparlarsa haberdardır.” (Nûr sûresi, 30. âyet)

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini sakınsınlar, ırzlarını muhâfaza etsinler, -zâhir olanı (yâni örtünün dış tarafı ile eli ve yüzünden) başka- ziynetlerini açmasınlar ve baş örtülerini yakalarının üzerine sarkıtsınlar -Ancak, kendi kocalarına yâhud kendi babalarına, kocalarının babalarına yâhud kendi oğullarına, yâhud kendi kardeşlerine, yâhud kendi kardeşlerinin oğullarına, yâhud kızkardeşlerinin oğullarına yâhud kendi kadınlarına yâhud kendi ellerindeki câriyelerine, yâhud erkeklikten kesilmiş hizmetçilerine, yahud henüz kadınların avretlerine muttali' olmayan çocuklar müstesnâ- (ziynetlerini açmasınlar) gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar.

Hepiniz Allâh’a tevbe edin ki, ey mü'minler, felâh bulabilesiniz (kurtuluşa erebilesiniz). (Nûr süresi, 31 âyet)