Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında,

gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle DENİZDE SEYREDEN GEMİLERDE, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır."

Bakara Sûresi- 164