Birbirinizin kusurunu araştırmayın.

“Ey îmân edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.

Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin.

Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? ...

İşte bundan tiksindiniz. O halde Elláh'tan korkun. Şüphesiz Elláh, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”


~ Hucurât Sûresi, 49:12.~