Meal.

Zumer suresi 53. ayette;*"De ki, aleyhlerine karşı ölçüyü kaçırmış olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Rabbimiz, bütün günahları affeder. Çünkü O esirgeyen ve bağışlayandır.

"Necm suresi 32. ayette, Yüce Rabbimiz;*"Ufak kusurların dışında büyük günahlardan ve çirkin amellerden sakınanlara, Allah'ın affı şüphesiz boldur."*demiştir.

Al-i İmran suresi 133 ve 135. ayetlerde,*"Yine onlar, günah olan bir amel yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Allah'tan başka kim günahları bağışlayabilir ki, bilerek günah işlediklerinde ısrar etmeyenlerdir."