Yunus (A.s) ile ilgili kuranı kerim ayetleri

4. Sure (Nisa Suresi), Ayet 163.
Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davûd'a da Zebûr vermiştik.
6. Sure (En'âm Suresi), Ayet 85.
Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.
6. Sure (En'âm Suresi),Ayet 86.
İsmail'i, Elyasa'ı, Yûnus'u ve Lût'u da hidayete erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık.
10. Sure (Yûnus Suresi),Ayet 98.
Yûnus'un kavminden başka, keşke (azabı görmeden) iman edip, imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı! (Yûnus'un kavmi) iman edince, dünya hayatında (sürüklenebilecekleri) rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık.
21. Sure (Enbiyâ Suresi),Ayet 87.
Zünnûn'u da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti.
21. Sure (Enbiyâ Suresi),Ayet 88.
Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü'minleri böyle kurtarırız.
37. Sure (Sâffât Suresi),Ayet 123.
Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.
37. Sure (Sâffât Suresi),Ayet 124.
Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"
37. Sure (Sâffât Suresi),Ayet 125.
"Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?"
37. Sure (Sâffât Suresi),Ayet 127.
Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir.