ADNAN OKTAR: Fecr Suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytandan Allah’a sığınıyorum. “Fecre andolsun,” Fecr aynı zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ın güneşinin çıkışıdır. İslam güneşinin çıkışıdır, ona bakıyor. “On geceye,” Muharremin 10’unda inşaAllah Hz. Mehdi (a.s.)’a biat olunacak, Allah’ın izniyle, inşaAllah. “Çifte ve tek'e,” yani iki iki, çiftler. Bak çifte ve teke. Zaten 2110 ediyor ebcedi. 2120 gibi de kıyamet kopacak. “Akıp-gittiği zaman geceye,” yani gece gidiyor ama şu anda da deccaliyet akıp gidiyor. Küfür yok oluyor, karanlık dağılıyor. “Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi? Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?” 'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e? Mesela yüksek sütunlar sahibi nerede vardı? Birçok yerde var yüksek sütunlar. Irak’ta da vardı, Amerika’da da vardı, dünyanın bir çok yerinde var yüksek sütunlar. Allah yüksek sütunları deviriyor, yüksek sütunları indiriyor. Yüksek sütun Mısır’da da vardır, İstanbul’da da vardır. Mısır’dan getirilmiştir iki tane biliyorsunuz Sultanahmet’te. Aslında o sütunlar şeytan çağırmakta kullanılan özel yapılardır. Yani uçları sivri, en üst kısmı koniktir. Şeytan çağırmakta masonların kullandığı, ateist masonların kullandığı bir sistemdir. Şimdi, onu daha sonra anlatacağız detaylı. “'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e? Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?” Bak kayaları oyup, biçen Semud’a. Vadi, masonların toplandığı yerlere vadi denir masonlukta. Kayaları da oyup, biçen şekillendiren, yine masonlukta bir semboldur, mikap taş yaparlar, yani bütün bir taşı, yuvarlak taşı oyarak, şekillendirerek mikap taş haline getirirler, yani küp haline getirirler. Masonlukta önemli bir semboldür şu. Mason sembollerini de önümüzdeki günlerde başlayacağım açıklamaya. “Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?” O da yine Firavun’un şeytan çağırmakta kullanılan o yüksek sutünlarına işaret ediyor. İstanbul’da da var biliyorsunuz iki tane demin söyledim, ona özellikle dikkat çekilmiş. İrem’de de var, burada da var. Mesela Çemberlitaş’ta da vardır bir sutün ama asıl olan o iki sütundur. Bediüzzaman da diyor ya deccal öldüğü vakit, 5. Şua’da, değil mi? “O yüksek taştan şeytan bağırır o öldü diye” diyor, değil mi? “Bağırır” diyor. Onu sonra açıklayacağım. “Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.” Terör çıkarıyorlardı, anarşi çıkarıyorlardı, bombalamalar yapıyorlardı. “Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.” Müslümanları birbirine düşürmüşlerdi. Mesela Şiiler Sünnilere, Sünniler Şiilere düşman, gittiler şimdi de Hristiyanların kiliselerini bombaladılar. Şiiler de fesadı arttırmışlardı. “Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi. Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözlemlemektedir.” “Cenab-ı Allah sizi seyrediyor” diyor. Mason localarında da Allah’ın insanları gözetlemesi, bir üçgen içerisinde bir göz olarak tasvir edilir, bütün localarda vardır. “O gözden Allah bizi seyrediyor sürekli” derler, Mason localarında, evet. “Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.” Şimdi Fecr Suresi’nin devamı, biraz atlayarak devam ediyorum. “Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.” deccaliyetin özellikleri belirtiliyor. “Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.” yine deccaliyetin özelliğidir, yoksulları korumamak. “Mirası, sınır tanımaz bir tarzda yiyorsunuz.” İnsanlardan kalan herşeyi yiyip, parçalayıp, dağıtıp, yıkıyorsunuz, yiyorsunuz, yok ediyorsunuz. “Malı 'bir yığma tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz.” Şu an her yerde mal yığılıyor ve ekonomik kriz meydana geldi o yüzden de, parayı yığdılar. Şimdi bak Cenab-ı Allah 21. ayet, ki 21. yüzyıla bakıyor. Ebcedi de 2100 yapıyor, yani deccaliyetin en azgın olduğu devirler 2100. Müslümanların kendini gizlediği, çok çok az Müslümanın kaldığı bir tarihtir. “Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu, Rabbin (in buyruğu) geldiği” yani kıyamet koptuğu, bak “Rabbin (in buyruğu) geldiği” tam 2120 ebcedi. Tam kıyametin kopuş tarihini veriyor, inşaAllah. Bediüzzaman’ın verdiği tarihi veriyor, net 2120. Bak “Rabbin(in buyruğu) geldiği” yani kıyamet koptuğu, “ve melekler dizi dizi durduğu zaman;” melekler o zaman alenen görünür hale geliyor. Bak Cübbeli “Hz. Mehdi (a.s.) zamanında görünecek” diyor. O zaman kıyamet kopmuş olması lazım, çünkü melekler ne zaman görünüyor? Kıyamet koptuğunda. Kıyamet koptuğunda net görünüyor melekler çünkü imtihan yok. Dizi dizi alenen inecekler, net görecek insanlar. Ebcedi 2120. Fecr Suresi 22. ayet bak iki-iki. Bakın dikkat edin iki-iki, çok kilit bir tarihtir iki-iki ve 2120 ebcedi. Yine iki-iki var, bak iki-bir-iki, 2120.