isra 82 - Ve Biz Kur’an’dan, inananlar için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Ve (bu), sadece zalimlerin yıkımını artırıyor.


Kur’an “şifa”dır:


Kur’an’ın şifa oluşu, bedensel değil zihinsel hastalıklara yöneliktir.
Çünkü Kur’an, insanın zihinsel sıkıntılarını, bunalımlarını gidererek onları ikna eder, mutmain yapar, seviyeli hâle getirir ve böylece de toplum ahlâkını oluşturur.
Ayette, bu “şifa” ve “rahmet” özelliklerinin inananlar için olduğunun vurgulanması ise, Kur’an’dan ancak müminlerin istifade etmeleri sebebiyledir.
Demek oluyor ki Kur`an`ı rehber edinen ve hüküm kitabı olarak kabul eden kimseler, ondan yararlanarak batıl itikatlardan, hurafelerden ve kin, buğz, kıskançlık gibi kınanmış psikolojik, aklî ve ahlâkî hastalıklardan şifa bulup Allah`ın rahmetine mazhar olurlar.

Kur’an’ın bu özelliklerine başka ayetlerde de dikkat çekilmiştir:

Yunus; 57:
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerdekine şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet gelmiştir.

Fussılet; 44:
Ve eğer Biz onu yabancı dilde bir Kur’an yapsaydık, elbette: “Ayetleri detaylandırılmalı değil miydi? İster yabancı dilde ister Arapça!” diyeceklerdi. De ki: “O, iman edenler için bir kılavuz ve bir ŞİFADIR. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur’an onlar üzerine bir körlüktür. Onlara çok uzak bir mekândan seslenilmektedir.”

Kur`an “rahmet”tir:

Kur’an, insana lâzım olan dosdoğru yolu göstererek onu rüşde erdirdiği ve doğru bir yaşam için gerekli olan bilgileri insanın istifadesine sunarak onu bilgi edinmeye teşvik ettiği için, en büyük “rahmet”tir.

Kur’an’ın rahmet ve şifa oluşu da yine uydurma rivayetler ve düzmece haberlerle çarpıtılmıştır. Bunun sonucu olarak da maalesef Müslümanlar arasında; Kur’an yapraklarının veya ayetlerin yazılı olduğu kağıt ve benzeri nesnelerin, bedensel hastalıklara şifa olduğu gibi Rabbimizin Kur’an’ı indiriş amacına ters ve üzerine Kur’an ayetleri üflenmiş veya okunmuş su (!) içirilmiş kişilerin çaresiz dertlerden şifa bulacakları gibi Rabbimizin “Ben her şeyi gerçek ile yarattım.” kanununa ters olan kabuller oluşmuştur.islami sohbet, dini sohbet, dini forum