+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Like Tree2Beğeniler
 • 1 Post By MuHaMMeD
 • 1 Post By MuHaMMeD

Tagut Nedir? Tagut Kime Denir - Taguta Muhakeme

 Kuranı Kerim Katagorisinde ve  Kuranı Kerim Tefsiri Forumunda Bulunan  Tagut Nedir? Tagut Kime Denir - Taguta Muhakeme Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Tagut Nedir? Tagut Kime Denir -Taguta Muhakeme Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: "Reddetmeleri emrolunmuşken taguta muhakeme olmak isterler." (Nisa: 60) Hüküm tağutunun zamanımızdaki çağdaş şekliyse şöyledir - Hüküm Verme Bakımından: Bunlar; devlet reisleri, hakimler ve mahkemelerin azalarıdır. Bu tür tağutun yardımcıları ise; onları koruyan, onlara bakıcılık yapan, onları ve hükümlerini kabul ...

 1. #1
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.556
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart Tagut Nedir? Tagut Kime Denir - Taguta Muhakeme

  Tagut Nedir? Tagut Kime Denir -Taguta Muhakeme

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  "Reddetmeleri emrolunmuşken taguta muhakeme olmak isterler." (Nisa: 60)

  Hüküm tağutunun zamanımızdaki çağdaş şekliyse şöyledir
  - Hüküm Verme Bakımından:
  Bunlar; devlet reisleri, hakimler ve mahkemelerin azalarıdır. Bu tür tağutun yardımcıları ise; onları koruyan, onlara bakıcılık yapan, onları ve hükümlerini kabul etmeleri için insanları zorlayan ve onlar için çarpışan kimselerdir. Daha açıkçası, Allah-u Teâlâ'nın kanunları dışındaki kanunları ve bu kanunları tatbik eden sistemleri, bu sistemlerin mahkeme ve hakimlerini Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  "Cibte ve tağuta iman ederler." (Nisa: 51)

  Taguta ibadet de edilir, ondan beri de olunur.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  "Taguta kulluk etmekten kaçınarak..." (Zümer: 17)

  Bu söylenenleri daha iyi anlayabilmenİZ için sİZE bu konuyu iyice anlatayım:

  Daha önce de belirttiğim gibi ibadetin; "nüsük", "hüküm" (teşri) ve "velayet" olmak üzere üç rüknü vardır. İslam’ın ve dinin aslı bakımından ibadetin genel manası bu üç rükne bağlıdır.

  Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin!" (Bakara: 21)

  İbadetin rükunları olan "nüsuk", "hüküm" ve "velayet", Allah-u Teâlâ'ya ortak kılınmaksızın yapıldığında Allah-u Teâlâ tam olarak birlenmiş ve dille söylenen şehadet pratikte gerçekleştirilmiş olunur.

  Bu rükunlardan herhangi birisi şayet Allah-u Teâlâ'dan başkasına yapılırsa, Allah- Teâlâ'dan başkasına ibadet edilmesi sebebiyle Allah-u Teâlâ'ya eş koşulmuş ve bu rükunların kendisine yapıldığı kimse de, o kimseye ilah ismi verilmese bile, ilah edinilmiş olunur. Zira bu, uluhiyyetin ve ibadetin gerçeğidir. Bunun ibadet olmadığına inanmak gerçeği değiştirmez. Tıpkı Adiy b. Hatem radiyallahu anh’in durumu gibi....
  "Biz onlara ibadet etmedik" diyerek itiraz etti. Fakat onun bu itirazı gerçeği değiştirmedi.

  Hristiyan ve yahudiler, helalleştirme ve haramlaştırma konusunda din adamlarına itaat etmenin, onlara ibadet etmek olduğunu bilmemekteydiler. Buna rağmen Allah-u Teâlâ onların bu yaptıklarını ibadet olarak isimlendirerek onları müşrik, din adamları ve rahiplerini de Allah-u Teâlâ'dan başka rabler olarak "Tağut kelimesi Kur’an-ı kerimde sekiz yerde, sekiz defa zikredilmiştir. Bunlar:
  "Bakara: 256, Bakara: 257, Nisa: 51, Nisa: 60, Nisa; 76, Maide: 60, Nahl: 36, Zümer: 17" ayetleridir.

  Tagut" kelimesi; taga, yetgı, tugyan, yetgu tugyanenden türemiştir. Haddini aşmış, yükselmiş, küfürde ileri gitmiş, isyanda haddini aşmış manalarına gelir. Bu özelliklere sahip olan herkes tagut olarak isimlendirilir.
  Tagut" kelimesi, hem tekil ve çoğul hem de dişi ve erkek için kullanılır.

  Fa’lut kalıbında yani; "tagyut" şeklindedir. Fakat (ye) harfi (gayn) harfinden önce gelmiş ve fethalı (üstünlü) okunmuştur. Ondan önceki harf de fethalı (üstünlü) olduğu için bu (ye) harfi (elif) harfine çevrilmiş ve
  "tagut" kelimesi oluşmuştur.

  Tavagi"; küfürde haddini aşan manasına da gelir. Bu durumda, Devs ve Hesam’ın büyükleri ve ileri gelenlerine itaat kastedilir. (Lisanul Arap c: 15 s: 7)

  Ebu İshak şöyle dedi:
  Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilen her şey cibt ve taguttur... Allah-u Teâlâ bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor:
  Şu’bi, Ata ve Mücahid şöyle dediler:
  "Cibt; sihirdir. Tagut ise; şeytan, kahin ve dalalette baş olan herkestir."

  El Ahfeş:
  Taguta kulluk etmekten kaçınarak..." (Zümer: 17) ayeti hakkında şöyle dedi:
  "Tagut putlardan olabildiği gibi cin ve insanlardan da olabilir." ( Bu açıklamaların hepsi Lisan’ul Arap’ta geçmektedir.)

  Nevevi şöyle dedi:

  "Leys, Ebu Ubeyde ve El Kesai "tagut" hakkında şöyle dediler:
  "Tagut; Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilen her şeydir." (Şerh Sahihi Müslim c: 3 s: 18)

  Cevheri şöyle dedi:
  "Tagut, şeytan ve dalalette baş olan herkestir."

 2. #2
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.556
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart Cevap: Tagut Nedir? Tagut Kime Denir - Taguta Muhakeme

  İBADET NEDİR?
  252 ÖNCE "ABD kelimesi üzerinde duralım. lógat manası; itaât etmek, boyun eğmek, tavazuû göstermek, daha açık bir ifade ile kişinin; bir kimseye ona isyan etmeden ve ondan yüz çevirmeksizin itaat etmesidir.İslâmi ıstılâhta,"-Hevâsına muhalefet edip, Allahü Teâla'ya (cc) teslim olan mükellefin fiillerine ibadet denilir".(1) "ABD kelimesinin masdarı olan ubûdiyet (Kulluk etmek) insanın sıfatıdır."(2) İnsanın varlık hikmetinin Allahû Teâla (cc)'ya kulluk olduğu kat'î nass'larla sabittir. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Cinleri ve insanları, bana ibâdet etmeleri için yarattım"(3) hükmü beyan buyurulmuştur. Bu âyet-i kerîme'de geçen "İllâ liya'büdun" (Yanlız ibadet etmek için) ibaresi, insanların ve cinlerin tamamını içine alır. Hiçbir istisnadan söz edilemez.(4)
  253 Bazı âlimler ibâdeti "Allahû Teâla (cc)'nın rızasını kazanmak ve O'na tâ'zim etmek niyetiyle her emrini, emrettiği şekilde yerine getirmektir" şeklinde tarif etmişlerdir. Şurası muhakkaktır ki; Allahû Teâla (cc)'nın rızâsını kazanabilmek için, ihlâs ile O'na teslim olmak zarûridir. Hevâlarını ilâh edinen tağutî güçleri redetmeden, sahih bir imana sahip olmak imkânsızdır.
  254 Hz. Adem (as)'den itibaren bütün peygamberler insanları Allahû Teâla (cc)'ya kulluğa davet etmişlerdir. Kur'ân-ı Kerim'de: "Andolsun ki biz her kavme: "Allah'a ibâdet edin,tağut'a kulluk etmekten kaçının" diye (tebligat yapması için) bir peygamber göndermişizdir"(5) hükmü beyan buyurulmuştur. Tağut: Allahû Teâla (cc)'nın indirdiği hükümlere karşı ayaklanan (Tuğyan eden) her güce verilen ortak isimdir. Bunun şeytan olması, put olması, ideoloji olması veya bunların dışında herhangi bir şey olması mâhiyetini değiştirmez.İnsanoğlu ya iman edip Allahû Teâla (cc)'nın dini için cihad eder, ya küfredip (Kâfir olup) tağut yolunda savaşır.Bu hakîkat Kur'ân-ı Kerîm'de haber verilmiştir:"İman edenler Allah yolunda cihad ederler, küfredenler de (Kâfirler) tağut yolunda savaşırlar."(6) Bu iki halin ve vasfın dışında, üçüncü bir durum sözkonusu değildir.
  255 İslâm ahkâmını inkâr ederek; insanların hayatlarını kendi hevâlarından çıkardıkları kanunlarla düzenleyen meclisler, konsüller, krallar ve diğer kuruluşlar Tağut hükmündedirler. Kim onların hükümlerinin doğruluğuna îtikad eder ve savunursa, Allahû Teâla (cc)'nın indirdiği hükümleri yalanlamış olur. Malûm olduğu üzere hüküm koyma hususunda Allahû Teâla (cc)'ya herhangi bir eş koşmamaya "Tevhid-i İradi" denir. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Onlar hâla cahiliyet hayatının hükmünü mü arzu ediyorlar? Salih kanaata sahip olan bir kavim için hükmü Allah'tan güzel kim olabilir?"(7) hükmü beyân buyurulmuştur.

  (1) Seyyid Şerif Cürcani- Et- Ta'rifat- İst: ty Sh: 146..
  (2) İslami Bilgiler Ansiklopedisi - İst: 1981, Dergâh Yay. C: 1, Sh: 10 (Abd Madd.)
  (3) Ez Zariyat Sûresi:56
  (4) Mecmuat'u't Tefasir - İSt: 1979, Çağrı Yay. C:6, Sh:86-87.
  (5) En Nahl Sûresi: 36.
  (6) En Nisâ Sûresi: 76.
  (7) El Ankebût Sûresi: 52.

 3. #3
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar
  285
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Tagut Nedir? Tagut Kime Denir - Taguta Muhakeme

  Allah razı olsun güsel insan teşekkür ederim

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Tagut Nedir? - Tagut Neye Denir?
  By Karani in forum Fıkıh
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07-20-2013, 02:09 AM
 2. Tagut Nedir? - Tağut tanımına girenler
  By MuHaMMeD in forum Kuranı Kerim Tefsiri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-29-2012, 02:34 AM
 3. Tagut Nedir? Tagut tuğyan azmak azıtmak azgınlık
  By MuHaMMeD in forum Kuranı Kerim Tefsiri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-29-2012, 02:32 AM
 4. Tagut Nedir? - Tagut Kimdir
  By MuHaMMeD in forum Kuranı Kerim Tefsiri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07-29-2012, 02:27 AM
 5. tagut kelimesinin anlamı nedir islami -dini bilgi
  By seref_er in forum İslami Sözlük
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-03-2009, 11:28 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379