BU GERÇEKLERİ ARTIK AÇIKLAYIN YOKSA ALLAH'IN LANETİ İLE BAŞBAŞASINIZ.!

"Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla">> HÜKÜM ANCAK ALLAH'INDIR. DİN YALNIZ ONUNDUR.!<<
Enam Suresi
67-De ki: "BEN, GERÇEKTEN RABBİMDEN KESİN BİR BELGE ÜZERİNDEYİM, SİZ İSE ONU YALANLADINIZ. SİZİN KENDİSİNE ACELE ETTİĞİNİZ (AZAB) YANIMDA DEĞİLDİR. HÜKÜM YALNIZCA ALLAH'INDIR. O, DOĞRU HABERİ VERİR VE O, AYIRD EDENLERİN EN HAYIRLISIDIR."

Yusuf Suresi

40- Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. HÜKÜM, YALNIZCA ALLAH'INDIR. O, KENDİSİNDEN BAŞKASINA KULLUK ETMEMENİZİ EMRETMİŞTİR. DOSDOĞRU OLAN DİN İŞTE BUDUR, ANCAK İNSANLARIN ÇOĞU BİLMEZLER.


Kehf Suresi
26- De ki: Onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin bilinmezlikleri O'na aittir. O ne güzel görendir. O ne güzel işitendir. Bunların O'ndan başka velisi yoktur. O, HİÇ KİMSEYİ HÜKMÜNE ORTAK YAPMAZ.

Zümer Suresi

3- Dikkat et, HÂLİS DİN yalnız ALLAH'ındır. O'nu bırakıp kendilerine veliler(evliya) edinenler: “Biz onlara, bizi ALLAH'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz.” , derler. Hiç kuşkusuz ALLAH, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Şüphesiz ALLAH, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez.
Nahl Suresi
52- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. DİN DE SÜREKLİ OLARAK O'NUNDUR. Yoksa Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz?


>> 1-KUR'AN ALLAH TARAFINDAN AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMIŞ YANİ TEFSİR EDİLMİŞTİR .! <<


Hud Suresi
1- "Elif, Lâm, Râ. BU ÖYLE BİR KİTAPTIR Kİ, ÂYETLERİ MUHKEM KILINMIŞ, SONRA DA HERŞEYDEN HABERDAR OLAN HİKMET SAHİBİ ALLAH TARAFINDAN ÂYETLERİ AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMIŞTIR."
2- "ALLAH'tan başkasına kulluk etmeyesiniz.. Kuşkusuz ben, O'ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim."


Fussilet Suresi
1- Hâ Mîm.
2- Bu Kur'ân Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
3- Bu, ARAPÇA BİR KUR'AN OLARAK, ÂYETLERİ BİLEN BİR KAVİM İÇİN AYIRT EDİLİP AÇIKLANMIŞ BİR KİTAPTIR.
4- (Kur'an) Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler.


Nahl Suresi
89-BU KİTABI DA, HER ŞEYİ AÇIKLAYAN ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik


Enam Suresi
114- ARTIK ALLAH'TAN BAŞKA BİR HAKEM Mİ ARAYAYIM? SİZE KİTAB'I AÇIKLANMIŞ OLARAK İNDİREN O'DUR. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun, senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen, şüphe edenlerden olma!
115- RABBİNİN SÖZÜ HEM DOĞRULUKÇA, HEM DE ADALETÇE TAMAMLANMIŞTIR. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.
116- Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece "zann"a uyarlar ve saçmalarlar.


Zümer suresi
27-Ve andolsun ki, BU KUR'AN'DA İNSANLAR İÇİN BÜTÜN MESELELERDEN ÖRNEKLER VERDİK. Belki öğüt alırlar.


İsra Suresi
89- Andolsun, bu Kur'an'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler.


Maide Suresi
101- Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. EĞER ONLARI KUR'ÂN İNDİRİLİRKEN SORARSANIZ SİZE AÇIKLANIR. HALBUKİ ALLAH ONLARDAN GEÇMİŞTİR. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır.
102- Sizden önce bir kavim onları sormuştu da, sonra o sebeple kafirler olmuştu.


Nur Suresi
34- Ve andolsun ki size, AÇIKLANMIŞ ÂYETLER VE SİZDEN ÖNCE GEÇMİŞ (NESİLLERDEN) ÖRNEK(LER) ve muttakiler (takva sahipleri) için öğütler indirdik.


İsra Suresi
41- Andolsun ki; Biz, ÖĞÜT ALSINLAR DİYE BU KUR'AN'DA ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALAR YAPTIK. Fakat bu, onların nefretinden başka bir şeyi artırmıyor.


Araf Suresi
52- Ve Andolsun ki; Biz, onlara kitab indirdik. ONU BİR İLİM ÜZERİNE UZUN UZUN AÇIKLADIK. İnanan bir kavim için hidayet ve rahmet olarak.


Yusuf Suresi
111- Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. BU KUR'ÂN UYDURULMUŞ HERHANGİ BİR SÖZ(HADİS) DEĞİLDİR. LÂKİN KENDİSİNDEN ÖNCE GELEN KİTAPLARIN TASDİKİ HER ŞEYİN AYRINTILARIYLA AÇIKLAYICISI ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir.


Yasin Suresi
69- Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da.O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.
70- (Kur'an,) Diri olanları uyarıp ve kâfirlerin üzerine sözün hak olması içindir.


Hadid Suresi
17-Biliniz ki, Allah, ölmüş toprağa hayat verir. SİZE AYETLERİMİZİ AÇIKLADIK Kİ, ÜZERLERİNDE DÜŞÜNESİNİZ.


İsra Suresi
105-BİZ BU KUR'AN'I HAK OLARAK İNDİRDİK, O, BÜTÜN HAKİKATLERİ İÇİNDE TOPLAYARAK İNDİ. Seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.


Furkan Suresi
32- İnkâr edenler dediler ki: "Kur'an ona tek bir defada, toplu olarak indirilmeli değil miydi?" Biz onunla kalbini sağlamlaştırıp pekiştirmek için böylece (ayet ayet indirdik) ve onu 'belli bir okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup' okuduk.
33-Hem onlar sana karşı herhangi bir mesel ile gelmezler ki, biz sana (onun karşılığında) doğrusunu ve TEFSİRİN DAHA GÜZELİNİ (AHSENE TEFSİR= EN GÜZEL TEFSİR) getirmiş olmayalım.


Kamer Suresi
17-ANDOLSUN BİZ, KUR'ÂN'I ÖĞÜT ALMAK İÇİN KOLAYLAŞTIRDIK. Fakat, var mı düşünüp öğüt alan?


>> 2- SADECE KUR'AN GÖRE HÜKMEDİLİR ! <<


Nisa Suresi
105-"Kuşku yok ki, biz BU KİTAP'I SANA, İNSANLAR ARASINDA ALLAH'IN SANA GÖSTERDİĞİ İLE HÜKMEDESİN DİYE HAK OLARAK İNDİRDİK ; hainlerden taraf olma!"


Maide Suresi
48- SANA DA; KENDİNDEN ÖNCEKİ KİTABLARI DOĞRULAYICI VE ÜZERLERİNE ŞAHİD OLARAK BU KİTABI HAK İLE İNDİRDİK.ARTIK ARALARINDA ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKÜM VER. Sana hak gelmişken onların heveslerine uyma. Sizden her biriniz için bir yol, bir şeriat kıldık. Şayet Allah dileseydi; sizi tek bir ümmet yapardı. Lakin sizi verdiği ile denemek istedi. Öyleyse hayırda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'a dır. Size ayrılığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir.
49- VE ARALARINDA ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMET. Onların heveslerine uyma. Seni Allah'ın sana indirdiğinden vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse; bil ki, bir kısım günahları yüzünden Allah onları cezalandırmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.
50-Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?


Nahl Suresi
64- (Ey Resulüm!) BİZ SANA KİTAB'I ANCAK, HAKKINDA İHTİLAFA DÜŞTÜKLERİ ŞEYİ ONLARA AÇIKÇA BİLDİRMEN ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında (başka bir amaçla) indirmedik.


Bakara Suresi
213-İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve ONLARLA BERABER İNSANLARIN İHTİLAFA DÜŞTÜKLERİ ŞEYLERDE ARALARINDA HÜKÜM VERMELERİ İÇİN HAK KİTABLAR İNDİRDİ. Halbuki kitab verilmiş olanlar, kendilerinde açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ihtilafa düştüler. İşte Allah; kendi izniyle, iman edenleri, üzerinde ihtilafa düştükleri Hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır.


Kalem Suresi
36-Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?
37-Yoksa sizin OKUYUP DERS ALDIĞINIZ BİR KİTABINIZ mı var?
38-Onda tercih ettiğiniz her şey sizindir?
39-Yahut vereceğiniz hükme göre sizin olacak diye kıyamet gününe varan size verilmiş sözlerimiz var?
40-Sor bakalım onlara bunu hangileri garanti edebilir?
41-Yahut onların durumu hakkında yetkiye ortaklar var? Öyleyse ortaklarını getirsinler; tabi eğer doğruysalar!
42-Sırların açığa çıkacağı paçaların tutuşacağı ve secdeye çağrılacakları gün bir güçleri olmayacak!


>> 3- KUR'AN IN ÖZELLİKLERİ <<


İbrahim Suresi
1-Elif, Lam, Ra. Bu(Kur'an), insanları Rabblarının izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için onu sana indirdiğimiz bir kitaptır. Aziz ve Hamid'in dosdoğru yoluna.


Maide Suresi
15- Ey kitap ehli!, Kitap'tan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri, size beyan eden bir Resûl'ümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.


Bakara Suresi
2- O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.


Enam Suresi
155- Doğrusu bu, indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. BUNA UYUN ve sorumluluklarınızı yerine getirin ki merhamet bulasınız.


İsra Suresi
9- Şüphesiz ki bu Kur'ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.


Enbiya Suresi
10- Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz?'

Fussilet Suresi
44-Biz; onu yabancı bir dil ile ortaya koysaydık diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı olarak açıklamalı değil miydi? Hem yabancı, hem da Arab'a mı hitab etmektedir? De ki: İman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmemiş olanların kulaklarında ise bir ağırlık vardır ve bu, onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir mesafeden sesleniyorlar da anlamıyorlar.


Hud Suresi
120- Sana elçilerin haberlerinden -kalbini sağlamlaştıracak- doğru haberler aktarıyoruz. Bunda sana hak ve mü'minlere bir öğüt ve uyarı gelmiştir.


>> 4- KUR'AN DIŞI SÖZLER DİNDE KAYNAK DEĞİLDİR <<


Casiye Suresi
6- [İşte] bu, hakk ile Sana okuduğumuz, Allah'ın ayetleridir. O hâlde Allah'tan ve ayetlerinden sonra hangi [bir] hadîse (söze) îman ederler?!


Lokman Suresi
6- İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve o yolu oyalanma aracı yapmak için hadis eğlencesi satın alırlar. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır.


Ankebut Suresi
50- Dediler ki: "Ona Rabbinden ayetler (birtakım mucizeler) indirilmeli değil miydi?" De ki: "Ayetler yalnızca Allah'ın katındadır. Ben ise, ancak apaçık bir uyarıcıyım."
51- Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.


>> 5- İSLAMDA ZANNA YER YOKTUR <<

Yunus Suresi

36- "Onların çoğu ancak zannın ardından gider. OYSA ZAN, HAK NAMINA HİÇBİR ŞEYİN YERİNİ TUTMAZ. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir."


Necm Suresi
28- Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez.


>> 6- ALLAH'A İFTİRA BİR HADİSİN BİLE CEZASI ÇOK TEHLİKELİDİR <<


Bakara suresi
79- Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab'ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, "Bu, Allah'ın katındandır" derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!


Ali İmran Suresi
78-Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap'tan olmayan birşeyi siz Kitap'tan sanasınız diye, dillerini Kitap'la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler.
Ali İmran Suresi
94- Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte bunlar, zalimlerin ta kendisidirler.


Enam Suresi
21-Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa ermezler!
Enam Suresi
93-Yalan düzüp Allah'a iftira eden veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "Bana vahyedildi" diyen kişi ile, "Allah'ın ayet indirdiği gibi ben de indireceğim" diyen kimseden daha zalim kim vardır? Bir görsen o zalimleri ölüm dalgaları içindeyken. Melekler ellerini uzatmış, "Çıkarın canlarınızı!" diye! "Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız; çünkü Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylüyorsunuz ve çünkü O'nun ayetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz."


Yunus Suresi
17-Artık bir yalanı Allah'a iftira eden veya O'nun âyetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz o mücrimler iflah olmayacaklar.
Yunus Suresi
69- De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.


Hud Suresi
18- Üstelik bir yalanı Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Bunlar Rablerinin huzuruna arzolunacaklar, şahitler de şöyle diyecekler: "İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir". İyi bilin ki: Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.


>>7- MEZHEPLERE , FIKRALARA VE TARİKATLARA BÖLÜNMEK BİDATTIR <<


Ali İmran Suresi
103- Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp AYRILMAYIN. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.
104- İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.
105- KENDİLERİNE APAÇIK DELİLLER GELDİKTEN SONRA PARÇALANIP AYRILIĞA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN. İŞTE BUNLAR İÇİN BÜYÜK BİR AZAP VARDIR.


Enam Suresi
65- De ki: "Üstünüzden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeğe, yahut sizleri mezheplere bölüp birbirinizin kötülüğünü tattırmağa O'nun gücü yeter." Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl da açıklıyoruz.
Enam Suresi
153- İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın; çünkü onlar, sizi O'nun yolundan ayırırlar. Bunlar, dinlersiniz diye O'nun size verdiği öğütlerdir.
Enam Suresi
159-"Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir."


Rum Suresi
31- Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın.
32- Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.


Muminun Suresi
52- Sizin de bir parçasını oluşturduğunuz şu ümmet, tek bir ümmettir, ben de sizin Rabb'inizim. Öyleyse sırf benden korkunuz.
53- Fakat insanlar bu inanç birliğini yıkarak çeşitli gruplara ayrıldılar. Her grup kendi inanç sistemi ile övündü.


Ali İmran Suresi
19-Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.


>> 8-Allah ın Dinini Koruyan Raviler Değil ALLAH tır.!<<


Hicr Suresi
9-Şüphesiz ki Biz, Biz indirdik Zikr'i (Kur'an'ı). Ve şüphesiz ki Onu koruyanlar [da] gerçekten Biziz.


Kehf Suresi
27-Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O'ndan başka bir sığınak da bulamazsın.


Maide Suresi
3-"Bugün kâfirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı beğendim."


>> 9- RESUL'E İTAAT KUR'AN'A UYMAKTIR <<


Enbiya Suresi
45-De ki: 'BEN ANCAK SİZİ VAHY İLE UYARIYORUM'. Uyarıldıkları zaman, sağırlar çağrıyı duymazlar.


Maide Suresi
99 - Resulun üzerine düşen SADECE TEBLİĞDİR. Allah, açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.


Maide Suresi
67-Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kâfirlik etmekte olanları yola getirmez.


Cin Suresi
23- "BENİM YAPABİLECEĞİM, SADECE ALLAH'TAN SİZE DUYURU YAPMAK VE O'NUN ELÇİLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEKTİR." Artık kim Allah'a ve onun elçisine baş kaldırırsa, ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.


Şura Suresi
48- EĞER SIRT ÇEVİRİRLERSE, SENİ ONLARA BEKÇİ OLARAK GÖNDERMEDİK. SANA DÜŞEN ANCAK TEBLİĞ ETMEKTİR. Biz insana kendimizden bir rahmet tattırdığımız zaman, ona sevinir. Eğer, kendi eliyle işledikleri sebebiyle bir kötülük dokunursa, insan hemen nankör kesilir.


Enam Suresi
19- De ki: "Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?". De ki: "Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve BANA BU KUR'ÂN VAHYOLUNDU Kİ, ONUNLA HEM SİZİ, HEM DE SİZDEN SONRA KENDİSİNE ULAŞAN HERKESİ UYARAYIM. Allah'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?" De ki: "Ben buna şahitlik etmem". "O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım"de.


Enam Suresi
51- Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir veli, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar.


Kaf Suresi
45-Biz [pek iyi] biliriz onların ne[ler] söylüyor olduğunu; ve [de] Sen üzerlerine [bir] diktatör değilsin. O HÂLDE VAÂDİMDEN KORKANLARA, KUR'AN İLE ÖĞÜT VER/HATIRLAT.


Furkan Suresi
52-O hâlde itâat etme kâfirlere ve onlara [karşı] Onunla (Kur'an ile) cihad et, büyük [bir] cihad!


Enam Suresi
33- "Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Doğrusu onlar, seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler, ALLAH'IN AYETLERİNİ İNKÂR EDİYORLAR."


>> 10- KİTABIN NEBİ İLE GÖNDERİLMESİ ALLAH IN SÜNNETİDİR ... ! <<


Şura Suresi
51-Allah'ın bir insanla konuşması mümkün değildir. Ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. O, yücedir, hikmet sahibidir.
52-İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin.


Bakara Suresi
118-İLİMDEN NASİPLENMEMİŞ olanlar dediler ki; “Allah bizimle konuşsa ya! yahut bize bir ayet gelse ya!”. Tıpkı, kendilerinden öncekiler de öyle dediler. Kalpleri birbirine benzedi. HAKİKATİ KABULLENMEYE NİYETİ OLANLAR İÇİN, AYETLERİMİZİ ELBETTE AÇIKLAMIŞIZDIR.
119-BİZ SENİ HAKİKATİ ORTAYA KOYMAK ÜZERE MÜJDELEYİCİ VE UYARICI OLARAK GÖNDERDİK. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.


Enam Suresi
6- Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik. Ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık.
7- Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsalardı, yine de o kâfirler: "Muhakkak ki bu, apaçık bir sihirdir" derlerdi.
8- "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı.
9- Eğer Peygamberi, biz bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam şeklinde yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük.
10- Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıverdi.
11- De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş, görün!".


Ahkaf Suresi
9-“De ki: "Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. BEN SADECE BANA VAHYEDİLENE UYUYORUM ve ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. ”


Araf Suresi
203- Ve onlara bir âyet getirmediğin zaman “Onu (da) bir yerlerden derleyip toplasaydın ya.” dediler. De ki: “RABBİMDEN BANA NE VAHYOLUNURSA BEN ANCAK ONA TÂBÎ OLURUM.” Bu (Kur’an âyetleri), Rabbinizden gelen basiretlerdir. Ve İman eden bir kavim için bir hidayet ve bir rahmettir.


Enam Suresi
50-De ki: "Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. BEN SADECE BANA VAHYOLUNANA UYUYORUM." De ki: "Kör ilegören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?"


Cin Suresi
23- "Benim yapabileceğim, sadece Allah'tan size duyuru yapmak ve O'nun elçilik görevlerini yerine getirmektir." Artık kim Allah'a ve onun elçisine baş kaldırırsa, ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.

Hakka Suresi
44- O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,
45- Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık.
46- Sonra da onun şah damarını keser atardık.


>>11-TEK HESABA ÇEKİLECEĞİMİZ KİTAP<<


Zuhruf Suresi
44- Doğrusu o Kur'an, SENİN için de, kavmin için de bir öğüttür ve SİZ ONDAN sorguya çekileceksiniz.


>> SON OLARAK KAFİRLER YİNEDE KUR'AN DAKİ DİNİ BEĞENMEYECEKLERDİR...!<<


Yunus Suresi
15- Böyle iken, âyetlerimiz, kesin birer belge olarak kendilerine okunduğu zaman, o bizimle karşılaşmayı ummayanlar, "BUNDAN BAŞKA BİR KUR'ÂN GETİR VEYA BUNU DEĞİŞTİR." dediler. De ki, "Onu kendiliğimden değiştiremem, benim açımdan bu olacak bir şey değildir. BEN ANCAK BANA VAHYOLUNANA UYARIM. Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."
16- De ki, "Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. O da onu hiçbir şekilde size bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce yıllarca bulundum. Siz hâlâ aklınızı başınıza toplamayacak mısınız?"
17- Artık bir yalanı Allah'a iftira eden veya O'nun âyetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz o mücrimler iflah olmayacaklar.
BU GERÇEKLERİ İNSANLARA AÇIKLAYIN.!!!
Bakara Suresi
159- Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de (bütün) lanet ediciler.