İmran bin Husayn'ın anlattığına göre...

Hz. muhammed (s.a.s) kurbanı kesilecek olan Hz. Fatıma'ya "Kalk kurbanının yanına git ve onu izle. Onun akıtılacak ilk damlası ile senin geçmiş günahların affedilecek" demiştir.
(Hakim; el-Müstedrek, IV, 247)

Hz. Aişe Hz. Peygamberin (s.a.s) şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Hiçbir kul, kurban günü, Allah indinde, kurban kanı akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla tırnaklarıyla gelecektir.

Kesilen kurbanın kanı yere düşmeden ِönce Allah nezdinde yüce bir mevkiye ulaşır. O halde, gönül hoşluğu ile kurbanlarınızı kesin."
(Tirmizi; Edahi, 1)
-------------
Kurbanın sevabı hakkında bir soruya Efendimiz "Her bir tüye karşılık bir hasene vardır." diye cevap vermiş, bunun üzerine maksadın daha iyi anlaşılması için kendisine "Ya Resülellah! Yün?" denmiş ve O da "Yünün her tüyüne karşılık bir hasene (iyilik)" demiştir. (İbni Mace; Edahi, 3)

Allah rızası için kesilen kurban ahirette geçilmesi çok zor olan sırat köprüsünde sahibi için bir binek vazifesi görecektir. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur;

"Hayvanın iyi ve güzelini kurbanlık olarak seçin, çünkü o sırat köprüsünde size bineklik yapacaktır." (Deylemî, el-Firdevs bi Mesuri'l-Hitap, 1/85)