Satın alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?


Kişi, mülkiyetinde olan veya kurban etmek amacıyla satın aldığı büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek şartıyla başkalarını ortak edebilir. Bu itibarla kurban edilmek üzere satın alınan bir büyü baş bir hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla daha sonradan da ortak olunabilir.