Kimler kurban keser- Kurban Kesmek Kimlere Vâcibtir
kurban kesmekle ilgili soru ve cevapları Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve misafir olmayan Müslüman’ın yükümlü olduğu bir ibadettir Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (8018 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir; kurban kesmesi gerekir Hane halkı içinde, dinen zengin sayılan mükelleflerin sayısı birden fazla ise, her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi icap eder
"Hayvanı kesecek kimsenin, akıl ve temiz gücüne sahip, müslüman veya Ehl-i Kitap olması gerekir Ergenlik çağına gelmiş olması şart değildir Mümeyyiz olan, yani yaptığını ve söylediğini bilen çocuğun kestiği helaldir
" Hayvanı kesen kimsenin kadın veya erkek olması fark etmediği gibi, temiz cünüp veya hayızlı olması arasında da bir fark yoktur; bunların hepsinin kestiği yenir"