Peygamberimiz için kurban
Sual: Peygamber efendimiz için kurban keserken nasıl niyet edilir?
CEVAP
(Sevabı Peygamber efendimizin mübarek ruhuna olmak üzere, Allah rızası için kurban kesmeye niyet ettim)
denir. Diğer ölülerimiz için de böyle niyet edilebilir. Mesela, ölmüş baba için hayvan keserken, (Sevabı babamın ruhuna olmak üzere, Allah rızası için kurban kesmeye niyet ettim) denebilir.

Resulullah efendimiz için kurban kesmek müstehabdır ve çok sevabdır. Peygamber efendimiz iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biri de ümmeti içindi. Kestiği iki kurban için, (Biri kendim ve evlatlarım için, biri de kurban kesemeyen ümmetim için) buyururdu. Resulullah efendimiz, veda haccına giderken yüz kurbanlık deve götürdü. 63’ünü kendi kesti. Sonra bıçağı Hazret-i Ali’ye verdi. Geri kalanı o kesti. Böylece 63 yıl yaşayacağına işaret etmiş oldu.

İki kişi bir koyuna ortak olamaz
Sual:
(Peygamberimize nafile kurban keseceğiz) diye herkesten 5–10 lira toplayanlar oluyor. 50–100 kişinin bir koyunu kurban etmesi caiz midir?
CEVAP
Hayır, caiz değildir. Nafile de olsa, bir koyunu ancak bir kişi kesebilir. Nafile kurban olarak da, bir koyunu iki ve daha çok kişi, sığırıysa sekiz veya daha çok kişi kesemez.

Kurban,
koyun, keçi, sığır, deveden birini, kurban bayramının ilk üç gününde, kurban niyetiyle kesmek demektir. Bir sığır veya deve, yedi kişiye kadar ortak olarak da kesilebilir. Hiçbirinin hissesi yedide birden az olamaz. Sekiz kişinin yedi sığırı ve iki kişinin iki koyunu satın alıp ortak olarak kesmeleri caiz olmaz; çünkü her birinin her hayvanda hissesi vardır.
Dinde böyle bid’atler çıkarmamalı. Müslüman dinin emrine uyar. Benim niyetim iyidir demek insanı kurtarmaz. (Cehennem iyi niyetlilerle doludur) buyruluyor. İyi niyetle dine aykırı iş yapan kimse, Cehenneme gider demektir. Mesela, gayrimüslim kadınları, Müslüman etmek gibi iyi niyetle, onlarla zina eden veya düşmana karşı kuvvetlenmek gibi iyi niyetle şarap içen kimse, haram işlemiş olur, iyi niyeti onu asla kurtarmaz. (Ameller niyete göre iyi veya kötü olur) mealindeki hadis-i şerif, mubahlar içindir, haramlar için değildir.

Çok kimse, bu hadis-i şerifi yanlış anlayıp, (Niyet önemli, benim niyetim iyi) diyerek işledikleri bid’at ve haramları normal göstermeye çalışıyorlar. İyi niyetle, haram helal hale gelmez.