Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aramızda ayağa kalktı ve parmaklarıyla işaret ederek benim parmaklarım ve parmak uçlarım, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in parmaklarından ve parmak uçlarından daha kısadır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Dört şey Kurban olmaz!

1) Körlüğü iyice belli kör hayvan,

2) Hastalığı iyice belli hasta hayvan,

3) Topallığı iyice belli topal hayvan ve

4) İliği gidecek kadar kemiği kırılmış hayvandır’ buyurdu.”

Ravi Ubeyd, Bera bin Azib (Radiyallahu Anh)’a:
−Ben dişteki noksanlığı kerih görüyorum dedim.

Bera bin Azib (Radiyallahu Anh):
−Kerih gördüğünü bırak Kurban etme, ancak kendi kerih gördüğün şeyi de başkalarına haram etme dedi.”

Ebu Davud 2802, Nesei 4381, Tirmizi 1497, İbni Mace 3144, İbnu’l-Carud 907, Begavi 1123, Tayalisi 740, Malik 2/482, Ahmed 18535, Albânî İrva 1148