Risale-i Nur 14.cü Mektup
Te’lif edilmemiştir.

1 Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım.
2 "Dediler: Bizi buna eriştiren Allah’a hamd olsun; yoksa Allah hidayet etmeseydi, biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler." A’râf Sûresi, 7:43.
3 Baki olan yalnız Allah’tır.