bu mübarek geceyi nasıl ihya edeceğiz?

1- Mîrac gecesinde,mutlaka bir camide olun! Çünkü camide olmak ile evde olmak arasında çok büyük farklar var Camide kılınan namaz, evde kılınan namazdan yirmiyedi kat daha sevaplı, eğer mescid ise Cuma namazı kılınan büyük cami ise elli kat sevaplı Bir de camiye giderken, gelirken attığın her adımdan insanın bir günahı affoluyor, bir hasene kazanıyor, bir derece de terfi ediyor, rütbesi yükseliyor

O’nun için Mîrac gecesinde dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide olacaksınız Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız Çünkü Hz Osman (RA) den rivayete göre Resûlullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir”

Bu mükâfatı kaçırmamak lâzım!

2- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de, yani Receb ayının 26 ve 27 günlerini oruç tutalım

Hz Peygamber (SAV) Efendimiz buyuruyor:

“Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27 gecesidir Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur”

3- Salat ü selâm okuyalım Hz Peygamber (SAV) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm okumalıyız Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz
4- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz

5- Namaz kılalım Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür Mîrac gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar

Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur

Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır