+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Peygamber efendimiz neden miraca cıkmıstır

 Dini Gün ve Gecelerimiz Katagorisinde ve  Mirac Kandili Forumunda Bulunan  Peygamber efendimiz neden miraca cıkmıstır Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Peygamber efendimiz neden miraca cıkmıstır Mirac Kandilinin anlamı ve onemi Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir Resulullahın (asm) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur Bu ulvi seyahat, ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.484
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Peygamber efendimiz neden miraca cıkmıstır

  Peygamber efendimiz neden miraca cıkmıstır

  Mirac Kandilinin anlamı ve onemi
  Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir Resulullahın (asm) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur
  Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerimde ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur Bu îlahî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksaya kadarki safha Kur'an'da şöyle anlatılır: “ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir” (İsra Suresi, 1)
  Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksadan başlayarak semanın bütün tabakalarından geçip ta İlahi huzura varmasıdır Bu safha da Necm Sûresinde şöyle' anlatılır:“O ufkun en yukarısında idi Sonra indi ve yaklaştı Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü Sidre-i Müntehada gördü Ki, onun yanında Me'va Cenneti vardır O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı And olsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü” (Necm Suresi, 7-18
  Miraç Kandili nasıl oldu
  Miraç, Receb ayının 27 Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselamın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselamın Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere, İlahî huzura yükselmesidir
  Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke'den), Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz Musa'nın makamına uğradı, orada iki rekat namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksa'ya geldi Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı Miraçını kutladılar Peygamber Aleyhissalatü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu
  Bir rivayette Hz İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı, orada da iki rekat namaz kıldı Ve bugün Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi

  Semanın bütün tabakalarına uğradı Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz Adem, Hz Yahya ve Hz Îsa, Hz Yusuf, Hz İdris, Hz Harun, Hz Musa ve Hz İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin” dediler, tebrik ettiler
  Bundan Sonra Hz Cebrail ile birlikte imkan ile vü-cub ortası (kainatın bittiği yer) Sidretü'l-münteha'ya geldiler Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir gördü Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret etti
  Hz Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekandan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu
  Süleyman Çelebi'nin dediği gibi

  “Aşikare gördü Rabbü'l-izzeti/ahirette öyle görür ümmeti” İnşaallah
  Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hz Musa ile karşılaştı, “Allah ümmetine neyi farz kıldı?” diye sorunca, Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam “50 vakit namaz” buyurdu

  Hz Musa'nın, “Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun, ümmetin buna güç yetiremez” demesi üzerine, Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam, beş sefer Cenab-ı Hakka niyazda bulundu, her seferinde 10 vakit indi, sonunda beş vakitte karar kıldı

  Daha sonra Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Hz Cebrail'in rehberliğinde Cenneti, Cehennemi, ahiret menzillerini ve bütün alemleri gezdi, gördü, Mekke'ye döndü

  Sabah olunca Kabe'nin yanında Mekkelilere Miraçı anlattı Onlar Peygamberimizden delil istediler Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam de onlara yolda gördüğü kafilelerinden haber verdi Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar Gelenleri aynen Peygamberimizin Aleyhissalatü Vesselam haber verdiği gibi gördüler, ama iman nasip olmadı

  Ama yine de Peygamberimizden üst üste Miraça çıktığına dair delil istediler Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya uğradığını anlatınca Kureyşliler, “Bir ayda gidilebilen Bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir?” diye itiraz ettiler, ardından da Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar, “Mescid-i Aksa'yı bize anlatır mısın?” diye Peygamberimize soru yönelttilerPeygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam şöyle anlattı:
  “Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim Derken Cenab-ı Hak birden Beytü'l-Makdis'i bana gösterdi Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim Hatta bana, ‘Beytü'l-Makdis'in kaç kapısı var?’ diye sordular Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım Beytü'l-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım”

  Bunun üzerine müşrikler:
  “Vallahi dos doğru tarif ettin” dediler, ama yine de iman etmediler

  O esnada Hz Ebû Bekir çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler Hz Ebû Bekir, “Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız seksiz şüphesiz doğrudur” diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz Ebû Bekir “Sıddîk, tereddütsüz inanan” ünvanını aldı

  peygamberimiz neden miraca çıktı?
  Bir padişahın iki türlü konuşması vardır Biri, bir vatandaşla telefon ederek küçük bir meseleyi görüşmesi Diğeri de devlet başkanı, halifelik yönü ve milletin idarecisi olarak, emirlerini her tarafa duyurmak için özel bir elçisi ile konuşması, sohbet etmesi, onun aracılığı ile ferman yayınlamasıdır
  Bu örnekte olduğu gibi Cenab-ı Hakkın da kulları ile iki tarzda muhatap olması vardır Biri, özel ve cüz'i, diğeri de geniş ve genel mahiyette bir konuşması Cenab-ı Hakkın bazı velilerle özel ve cüz'i anlamda ilham etmesi birinciye örnektir

  Ama Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam bütün velayet mertebelerinin üstünde bir büyüklük ve yücelikte, kainatın Rabbi, bütün varlıkların Yaratıcısı olarak Cenab-ı Hakkın sohbetine müşerref olması ise ikinci ve mükemmel olanına misaldir

  Peygamber Aleyhissalatü Vesselam elçiliği iki taraflıdır Birisi halktan Hakka, diğeri de Haktan halka Birisi mi'racin batıni tarafı olan velayet yönüdür, diğeri de zahiri tarafı olan risalet yönüdür

  Yani Peygamber Aleyhissalatü Vesselam bizi temsilen Cenab-ı Hakkın huzuruna çıktı, başta insanlar olmak üzere bütün varlıkların ibadet, kulluk, tesbih ve zikirlerini toplu olarak (askerin komutana tekmil vermesi gibi) arz etti Bu yönüyle Miraç halktan, insanlardan, varlıklardan Hakka bir gidiştir Diğeri de Cenab-ı Hakkın biz kullarından istediklerini, emir ve yasaklarını Resul olarak getirmiştir İbadetlerin özü ve esası olan beş vakit namazı Miraç hediyesi olarak getirmesi gibi

 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.484
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Mirac ve imanın başladığı nokta

  Mirac ve imanın başladığı nokta

  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

  Peygamber efendimiz, Ümmihani’ye miracı söyleyince, aman kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer dedi Peygamber efendimiz de, (O halde anlatacağım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer Çürük taşlar üzerine bina olmaz Ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın) buyurdu Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı Peygamber efendimizin hiç yalan söylemediğini, müşrikler de biliyordu (Cenneti, Cehennemi gidip gören mi var?) diyenler oluyor Evet, var Kim var? Hayatında hiç yalan söylememiş olan, Muhammed aleyhisselam var
  Her mübarek gece kıymetlidir; fakat mirac gecesinin ayrı bir özelliği vardır Istırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir Peygamber efendimiz, bir ay Taif’te İslamiyet’i anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar
  Üzüntülü bir şekilde dönerken, bir bağ kenarında oturup biraz istirahat etti Addas adındaki, bağın bekçisi üzüm getirdi Peygamber efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim deyince, Addas şaşırdı, bu sözü buralarda hiç duymadım dedi Peygamber efendimiz, sen nerelisin diye sorunca Nineveliyim dedi Kardeşim Yunus’un ülkesindensin, o da benim gibi peygamberdi buyurdu Addas, Yunus’u buralarda kimse bilmez, bu güzel yüzün, bu güzel sözlerin sahibi asla yalancı olamaz dedi ve iman etti Ben de sizinle gelmek istiyorum dedi Peygamber efendimiz, şimdi sen burada kal, yakında ismimi her yerde işitirsin, o zaman bana gel buyurdu Bir ay kimse inanmadı, yolda dönerken bir kişi iman etti
  Gece, Ümmihani’nin evine geldi, amcan oğlu Muhammed’im buyurunca Ümmihani, haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok dedi Peygamber efendimiz, yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter buyurdu
  Allahü teâlâ Cebrail aleyhisselama, Habibim bu halde gene bana yalvarıyor, çok üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git Habibimi bana getir buyurdu Önce, Mescid-i Aksa’ya geldi, bütün peygamberlere imam oldu Peygamber efendimiz gitti, Allahü teâlâyı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde, zamansız ve mekânsız olarak gördü Yâ Rabbi, ümmetim için de bunu isterim dedi İşte, beş vakit namaz, bize mirac olarak verildi

  Miracda ne hikmetler vardır! Namaz kılmayan, miracdan mahrumdur 1400 senedir devam eden, başka bir olay yoktur İşte mirac, 1400 senedir devam ediyor Mirac, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir Mirac namazdır Allahü teâlâ, namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti Namaz, Allah sevgisini arttırır, duanın kabulüne de sebeptir Namaz varsa, hayat vardır Namaz yoksa, hayat yoktur Beş vakit namaz kılmaktan mahrum olan, her şeyden mahrumdur!

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Mesajlar
  16
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Miraç bence bir devinim ve cihada işarettir.

+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  05-21-2014, 11:13 PM
 2. Yandex
  Refback Bu Konu
  03-27-2014, 04:02 AM
 3. Yandex
  Refback Bu Konu
  02-21-2014, 01:14 AM

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-27-2013, 04:37 PM
 2. Peygamber efendimizin miraca çikmasinin hikmetleri
  By Karani in forum Peygamber Efendimiz (S.A.V)
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02-04-2013, 03:10 AM
 3. Peygamber efendimiz miraca bedenen mi yoksa ruhen mi çıktı
  By Karani in forum Peygamber Efendimiz (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-09-2011, 03:55 AM
 4. peygamberimiz neden miraca çıktı?
  By meRsinLi in forum Mirac Kandili
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-08-2009, 07:38 PM
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-12-2009, 01:37 AM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379