Abdeste başlarken hangi dua okunur

Bismillahilazim velhamdülillahi ala dinil İslam

Allahu Teala (cc)'nın adını zikrederek başlarım. İslam dini üzere kıldığı için; hamd Allahu Teala (cc)'ya mahsustur. O'na hamdederim.
307 Uzuvların yıkınması esnasında selef-i salihinden şu duaları okumak, Abdestin edeblerindendir.(110)
A) MAZMAZA (AĞIZA SU VERME) ESNASINDA:
"Allahümme eınni ala tilavetil Kur'ani ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ıbadetike." Allah'ım!.. Kur'an-ı Kerim'i okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana en güzel şekilde kulluk etmede inayetini (yardımını) istirham ederim.
B) İŞTİNŞAK (BURUNA SU VERME) ESNASINDA:
"Allahümme erihni rayihate'lcenneti ve'r-zükni min neimiha." Allah'ım!.. Beni cennetin rayihası ile rayihalandır ve cennet nimetlerinden beni rızıklandır.
C) YÜZÜ YIKAMA ESNASINDA:
"Allahümme beyyıd vechi binurike yevme tebyeddu vücuhün ve tesveddü vücuh." Allah'ım!.. Bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün; benim yüzümü nurlandır, ağart!..
D) SAĞ ELİ YIKAMA ESNASINDA:
"Allahümme a'tıni kitabi biyemini ve hasibni hısaben yesira." Allah'ım!.. Kitabımı (Amel defterimi) sağ elime ver ve benim hesabımı kolaylaştır.
E) SOL ELİ YIKAMA ESNASINDA:
"Allahümme la tu'tıni kitabi bişimali vela min verai zahri." Allah'ım!.. Kitabımı (Amel defterimi) sol elime verme!.. Ve arkamdan da verme!.. (Beni amel defterleri sol ellerine verilenlerden eylemediğin gibi, arkalarından verilenlerden de eyleme.)
F) BAŞI MESH ETME ESNASINDA:
"Allummec'alni minellezine yestemiunel kavle feyettebiune ahseneh." Allah'ım!.. Beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline tabi olanlardan eyle!..
G) BOYUNA MESH ETME ESNASINDA:
"Allahümme a'tik unuki (yahut rakabeti) mine'n nari." Allah'ım!.. Boynumu cehennem ateşinden azad buyur.
Ğ) İKİ AYAKLARI YIKAMA ESNASINDA: "Allahümme sebbit kademeyye ale's-sıratı yevme tezillu fihi'l-akdam." Allah'ım!.. Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma, sabit eyle!..
H) ABDEST ALIP BİTTİKTEN SONRA; RESuL-İ EKREM (SAV)'E SELaVAT GETİRMELİ VE ŞU DUA OKUNMALIDIR:
"Allahümme'c-alni mine'ttevvabine vec'alni minel mütetahhirin." Allah'ım!.. Beni tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle!..
Abdeste başlarken hangi dua okunur islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Abdeste başlarken hangi dua okunur