Gusül Abdesti ile ilgili bazı konular

Cünüb, hayız ve nifas hallerinde olan mükelleflere (bu hallerden temizlenmedikleri süre içerisinde) haram olan birtakım fiiller mevcuttur. Bunlar;
a) Bir ayet-i kerime miktarı dahi olsa Kur'an-ı Kerim okuyamazlar ve O'na (Kur'an'a) el süremezler.(169) Ancak dua ve zikir yapmalarında herhangi bir mahzur yoktur.
b) Hayız ve nifas halindeki kadınlar namaz kılamazlar ve oruç tutamazlar. Zira hayız hali kadından namazı iskat eder ve oruç tutmasını da haram kılar. Hayıs ve nifas halinden kurtuldukları zaman geçirmiş oldukları farz oruçları kaza ederler. Ancak namazı kaza etmezler. Zira Hz. Aişe (r.anha)'nın şu kavli vardır: "Bizden birisi Resûl-i Ekrem (sav)'in zamanında hayızdan temizlendiği zaman orucunu kaza ederdi. Namazını kaza etmezdi."(170)
c) Cünüb, hayız ve nifas halinde olan mükellefler; cam'i ve mescidlere giremezler, Kabe-i Şerif'i tavaf edemezler.(171)
d) Hayız ve nifas halindeki hanımlarla, nikahlı eşleri (Kocaları) cim'a'da bulunamazlar. Bu halde iken cim'a yapmayı helal gören kimselerin küfrü üzerinde durulmuştur.(172) Ancak (Helal görmemekle beraber) nefislerine uydukları için cim'a ederlerse haram işlemiş olurlar. Ayrıca keffaret vermeleri de gerekir.
333 Cünüb olan bir kimse; gusül abdesti almayı namaz vaktine kadar tehir etmekle günahkar olmaz.(173) Ancak derhal yıkanması daha evladır.