+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  Namaz ve Abdest Forumunda Bulunan  Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır İmam-ı Merginani: "Namaz kılan kimsenin bedeninden, elbisesinden ve üzerinde namaz kıldığı mekandan necasetleri (pislikleri) temizlemesi vacibtir. Zira Allahû Teala (cc) Kur'an-ı Kerim'inde: "Elbiselerini de temizle" (El Müddesir Sûresi: 4) buyurmuştur"(306) hükmünü zikretmektedir. Resûl-i Ekrem (sav)'in, bir hanıma hitaben: "Onu (Necaseti) ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır

  Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır

  İmam-ı Merginani: "Namaz kılan kimsenin bedeninden, elbisesinden ve üzerinde namaz kıldığı mekandan necasetleri (pislikleri) temizlemesi vacibtir. Zira Allahû Teala (cc) Kur'an-ı Kerim'inde: "Elbiselerini de temizle" (El Müddesir Sûresi: 4) buyurmuştur"(306) hükmünü zikretmektedir. Resûl-i Ekrem (sav)'in, bir hanıma hitaben: "Onu (Necaseti) ovala, sonra parmaklarının uçlarıyla ovala, daha sonra da su ile güzelce yıka!.. Ondan (Necaset'ten) kalan eser (iz) sana zarar vermez"(307) buyurduğu da bilinmektedir. Dikkat edilirse; kitap, sünnet ve sahabe-i kiram'ın icmaı ile sabittir ki; necasetlerin giderilmesi vacibtir. Şimdi "Necaset nedir?" sualine cevab arayalım.
  İbn-i Abidin: "İnaye adlı kitabta da: "Encas, necesin cem'idir. Neces: iğrenç görülen duyulan her şeydir. Aslında bu kelime masdardır. Sonraları isim olarak kullanılmıştır" deniliyor. Lakin doğrusu Tacu'ş-Şeri'a'nın dediği gibi encas kelimesi necis'in cem'idir. Çünkü "El-Ubab" namındaki lugatta: "Necis, temizin zıddıdır. Necaset'te taharet'in zıddıdır" denilmektedir. Hasılı encas kelimesi neces'in değil, necis'in cem'idir. Necis lûgatta: hakiki ve hükmi pisliklere şamildir. Bahr'da beyan edildiğine göre habes (pislik) hakiki necasete, hades (Abdestsizlik ve cünüblük) de hükmi necasete mahsustur"(308) hükmünü zikretmektedir. Biz bu bölümde; "Habes'i", yani hakiki necasetleri izaha gayret edeceğiz.
  Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Necasetler ve temizlenmesi nasıl olmalıdır


 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart 3. Bölümün dipnotları

  3. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI
  ________________________________________
  (1) Seyyid Şerif Cürcani- Et- Ta'rifat- İst: ty Sh: 146..
  (2) İslami Bilgiler Ansiklopedisi - İst: 1981, Dergah Yay. C: 1, Sh: 10 (Abd Madd.)
  (3) Ez Zariyat Sûresi: 56
  (4) Mecmuat'u't Tefasir - İSt: 1979, Çağrı Yay. C: 6, Sh: 86-87.
  (5) En Nahl Sûresi: 36.
  (6) En Nisa Sûresi: 76.
  (7) El Ankebût Sûresi: 52.
  (8) El Hicr Sûresi: 99.
  (9) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1979, C: 3, Sh: 580-581.
  (10) İbn-i Kesir Tefsiru'l Kur'an'il Azim. Beyrut: 1969 D. Marife Neşri C: 2, Sh: 560. Ayrıca Doç. Dr. Suat Yıldırım Peygamberimizin Kur'an Tefsiri. İst: 1983 Kayıhan Yay. Sh: 290-291.
  (11) İmam-ı Azam - Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari şerhi) İst: 1983, Sh: 244.
  (12) En Nahl Sûresi: 17, 18.
  (13) İmam-ı Azam - Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari şerhi) İst: 1981, Sh: 225.
  (14) İbn-i Manzur - Lisanû'l Arab - C: 11, Sh: 458.
  (15) İbn-i Haldun - Şifaû' Sail li tehi'l'l Mesail - İst: 1957, Sh: 18-24.
  (16) Sava Paşa - İslam Hukuku Nazariyyatı Hakkında Bir Etüd - Ank: 1956, C: 2, Sh: 319-350 (Ehliyeti tenkis ve Mes'uliyeti tahfiif eden haller böl.)
  (17) El Maide Sûresi: 90.
  (18) İmam-ı Gazali - El Mustasfa Min İlmi'l Usûl - Beyrut: 1937, C: 1, Sh: 287 vd.
  (19) Musannif İbrahim Halebi - İzahlı Mülteka El Ebhur Tercümesi - İst: 1979, C: 4, Sh: 25.
  (20) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 2, Sh: 275.
  (21) Sünen-i Ebû Davud - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 3, Sh: 351-352.
  (22) İmam-ı Serahsi - Temhidû'l füsûl fi İlmû'l Usûl - Beyrut: 1393, C: 2, Sh: 332.
  (23) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 6.
  (24) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1983, Şamil Yay. C: 1, Sh: 103.
  (25) En Nahl Sûresi: 116.
  (26) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gurerû'l Ahkam - C: 1, Sh: 324.
  (27) Feteva-ı hindiyye - Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 272. Ayrıca, Şerhi Akaidi'l Kesteli, İst: 1973, S. Bilici Yay, Sh: 191.
  (28) Ömer Nasuhi Bilmen - Hukuki İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye K. C: 1, Sh: 33.
  (29) Sünne-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay, C: 2, Sh: 1044, Had No: 3123.
  (30) Şeyh Muhammed B. Süleyman - Şerhû Damad - İst: 1316, C: 2, Sh: 497
  (31) Molla Hüsrev - Mir'at El Usûl fi şerhi Mirkat El Vüsûl - İsT: 1307, C: 2, Sh: 3.
  (32) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İSt: 1983, C: 1, Sh: 132.
  (33) El Bakara Sûresi: 29.
  (34) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty, C: 11, Sh: 78.
  (35) İmam Abdülaziz Buhari - Keşfû'l Esrar - İst: 1308, C: 3, Sh: 196.
  (36) Ömer Nasuhi Bilmen - Hukuki İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu - İst: 1979, C: 1, Sh: 35, Madde: 177.
  (37) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureru'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 309.
  (38) Sava Paşa - İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd - Ank: 1956, C: 2, Sh: 251.
  (39) Abdülaziz El Buhari - Keşfû'l Esrar - İst: 1308, C: 2, Sh: 636. Ayrıca, Sava Paşa - A.g.e. C: 2, Sh: 249.
  (40) İmam-ı Şafii - Er Risale: 1979 (2. Bsm), A. M. Şarik Neşri Sh: 545, Madde: 1608.
  (41) İmam-ı Şafii - A.g.e. Sh: 546, Madde: 1612.
  (42) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 419 vd.
  (43) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 1, Sh: 61.
  (44) El Bakara Sûresi: 173.
  (45) Mecmuat'u't-Tefasir - İSt: 1979, Çağrı Yay, C: 1, Sh: 244.
  (46) Ömer Nasihi Bilmen - Hukuki İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu - İs: 1976, Bilmen Yay. C: 1, Sh: 262, Madde: 21.
  (47) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, Şamil Yay, C: 9, Sh: 11.
  (48) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty, C: 24, Sh: 47-49
  (49) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 104.
  (50) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 208 K. Tahare: bab: 4, No: 11.
  (51) Sahih-i Müslim - C: 1, Sh: 203, K. Tahare: bab: 1, Had. No: 1, (223).
  (52) Et Tevbe Sûresi: 108.
  (53) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, D. Marife neşri C: 2, Sh: 389.
  (54) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 105.
  (55) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 107.
  (56) Et Tevbe Sûresi: 28.
  (57) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1401, Çağrı Yay, c: 3, Sh: 103.
  (58) (Mehmed Vehbi Efendi - Hülasatü'l Beyan - İst: 1968, Üçdal Neş. C: 5, Sh: 1987.
  (59) İmam-ı Kurtubi - El Camii Li Ahkami'l Kur'an - Kahire: 1967, C: 8, Sh: 103.
  (60) İmam-ı Kasani - El Bedailû's Senai - Beyrut: 1974, C: 1, Sh: 37.
  (61) İslami Bilgiler Ansiklopedisi - İst: 1981, Dergah Yay. C: 1, Sh: 13.
  (62) Ahmed Davudoğlu - Sahih-i Müslim Tercümesi ve Şerhi - İst: 1974, Sönmez Yay. C: 2, Sh: 268.
  (63) El Maide Sûresi: 6.
  (64) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mubtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 12.
  (65) Seyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 3.
  (66) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 7.
  (67) Şeh Nizamüddin ve bir heyet - a.g.e. C: 1, SH: 4.
  (68) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315, D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 8.
  (69) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 4.
  (70) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 8.
  (71) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 125.
  (72) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 12.
  (73) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 5.
  (74) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 122.
  (75) Molla Hüsrev Dürerül Hukkam fi Şerhu Gürerû'l Ahkam İst: 1307, C: 1, Sh: 9.
  (76) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay, C: 1, Sh: 213, K. Tahare: Bab: 9, Had. No: 240. Ayrıca, İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979, Sh: 29, Madde: 88.
  (77) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 5.
  (78) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 131.
  (79) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 6.
  (80) İmam-ı Merginan- A.g.e. C: 1, Sh: 13.
  (81) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 8.
  (82) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire 1965, C: 1, Sh: 12.
  (83) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
  (84) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 12.
  (85) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay, C: 1, Sh: 220, K. Tahare: 15, Hd. No: 252.
  (86) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
  (87) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
  (88) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 16.
  (89) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
  (90) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
  (91) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 13.
  (92) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
  (93) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
  (94) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, C: 3, Sh: 123.
  (95) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 222, K. Tahare : 54.
  (96) Bedrüddin-i Ayni - Umdetu'l Kari fi Şerhû'l Buhari - İst: 1308, C: 10, Sh: 281.
  (97) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - beyrut: 1316, C: 2, Sh: 270.
  (98) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 329 vd.
  (99) İbn-i Nüceym - El Bahrü'r Raik - Kahire: 1311, C: 8, Sh: 233.
  (100) Şeyhülislam Ebu's Suud Efendi - Fetvalar - İst: 1972, Sh: 1985-1986.
  (101) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
  (102) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi C: 1, Sh: 13.
  (103) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
  (104) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 23.
  (105) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 8.
  (106) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - C: 1, Sh: 11.
  (107) Asım Efendi - Kamusı'l Muhiyt - İst: 1305, C: 1, Sh: 134. Ayrıca, İbn-i Mansur - Lisanû'l Arab - C: 1, Sh: 206.
  (108) Seyyid Şerif Cürcani - Et Ta'rifat - İst: 1300, Sh: 8.
  (111) Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, SH: 9.
  (112) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 270.
  (113) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 187.
  (116) Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet - A.g.e C: 1, Sh: 10.
  (114) El Maide Sûresi, 6.
  (115) İbn-i Hümam - Fethûl Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 24 Vd.
  (117) İmam-ı merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 14.
  (118) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 10
  (119) İbn-i Abidin - A.g.e C: 1, Sh: 193-194.
  (120) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 29.
  (121) İmam,ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 14.
  (122) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 11.
  (123) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
  (124) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 12.
  (125) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 15,
  (126) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 12.
  (127) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 15.
  (128) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
  (129) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 13.
  (130) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar -Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 110.
  (131) El Vakıa Sûresi: 79.
  (132) Abdurrahman El Ceziri - Kitabû'l Fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa - Beyrut: 1969, C: 1, Sh: 47-49.
  (133) İmam-ı Kurtubi - El Camii Li Ahkami'l Kur'an - Kahire: 1967, C: 17, Sh: 225 vd.
  (134) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 9.
  (135) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 111.
  (136) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 219.
  (137) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 38.
  (138) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 14. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 38.
  (139) El Maide Sûresi: 6.
  (140) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gurerü'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 17.
  (141) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayeti'l Mübtedi - C: 1, Sh: 16.
  (142) İbn-i Abdin - A.g.e. C: 1, Sh: 220.
  (143) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
  (144) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 17 vd.
  (145) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - C: 2, Sh: 14.
  (146) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 16.
  (147) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 14.
  (148) İmam-ı Merginani - A.g.e C: 1, Sh: 16.
  (149) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 14.
  (150) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - C: 1, Sh: 233.
  (151) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 40.
  (152) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 18.
  (153) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 14.
  (154) İbn-i Hümam - A.g.e C: 1, Sh: 41.
  (155) El Mü'minûn Sûresi: 5-7.
  (156) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, C: 3, Sh: 239.
  (157) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 286. Ayrıca, El Aclûni -Keşfû'l Hefa - Beyrut: 1351-2, C: 2, Sh: 325.
  (158) İbn-i Abidin - A.g.e C: 4, Sh: 288.
  (159) El Ceziri - Kitabû'l Fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa - Beyrut: 1392, C: 5, Sh: 152.
  (160) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 15.
  (161) İbn-i Hümam - Fethül Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 43.
  (162) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 17.
  (163) El Bakara Sûresi: 222.
  (164) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 17.
  (165) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1980, C: 1, Sh: 16.
  (166) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16.
  (167) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 17.
  (168) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İSt: 1982, C: 1, Sh: 250 vd. Ayrıca, El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 16.
  (169) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 116 vd.
  (170) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
  (171) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 114-115.
  (172) Müslihuddin Mustafa Kesteli - Şerhi Akaid - İst: 1973, S.Bilici Yay. Sh: 191.
  (173) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16.
  (174) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 268-269.
  (175) El Enfal Sûresi: 11.
  (176) Mecmuat'ut Tefasir - İst: 1979, Cağrı Yay. C: 3, Sh: 17 vd. Ayrıca, İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, C: 2, SH: 291 vd.
  (177) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 47.
  (178) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 17.
  (179) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16-17.
  (180) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 21. Ayrıca, İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 17.
  (181) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 47.
  (182) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16-17.
  (183) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 280-281.
  (184) İmam-ı Merginani - A.g.e C: 1, Sh: 18. Ayrıca, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 51.
  (185) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 18.
  (186) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrût: 1315, C: 1, Sh: 51.
  (187) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 19.
  (188) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 286.
  (189) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 288.
  (190) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 23.
  (191) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16-17.
  (192) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gurerû'l Ahkam - C: 1, Sh: 25 vd.
  (193) En Nahl Sûresi: 43.
  (194) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 19.
  (195) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 22.
  (196) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 24.
  (197) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 22.
  (198) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 23.
  (199) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 339.
  (200) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 28.
  (201) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 341. Ayrıca, Şeyh Abdülgani - A.g.e. C: 1, Sh: 29.
  (202) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 77.
  (203) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 342.
  (304) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 23.
  (205) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 29.
  (206) İbn-i Abidin A.g.e. C: 1, Sh: 345.
  (207) Şeyh Abdülgani - A.g.e C: 1, Sh: 29.
  (208) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 75.
  (209) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 23.
  (210) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 28.
  (211) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 352.
  (212) El Maide Sûresi: 6.
  (213) İbn-i Hümam - Fethü'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 84.
  (214) İbni- Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 351-352.
  (215) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 30.
  (216) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayeti'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 26.
  (217) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 29.
  (218) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bideyetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 25.
  (219) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 26, vd.
  (220) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 86.
  (221) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 86. Ayrıca, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 25.
  (222) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 365
  (223) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 26.
  (224) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 26.
  (225) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 366.
  (226) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 26.
  (227) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 30.
  (228) İbn-i Abidin - A.g.e C: 1, Sh: 395.
  (229) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 30.
  (230) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 34.
  (231) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 407.
  (232) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 30.
  (233) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam Fi Şerhi Gurerü'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 33.
  (234) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 412.
  (235) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 33.
  (236) Muslihûddin Mustafa Kesteli - Şerhi Akaidi'l Kesteli - İst: 1973, S. Bilici Yay. Sh: 188, Ayrıca Metn-i Akaidi'l Ömer Nesefi - Sh: 14. (Kesteli'nin sonunda).
  (237) Sadrüddin Taftazani - Şerhû'l Akaid - İs: 1980, Dergah Yay. Sh: 344.
  (238) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 418-419.
  (239) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 32.
  (240) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 413.
  (241) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
  (242) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 37.
  (243) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 102.
  (244) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 28.
  (245) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 33.
  (246) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 29.
  (247) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 105.
  (248) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 38.
  (249) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 34.
  (250) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, Şamil Yay. C: 1, Sh: 436.
  (251) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 34.
  (252) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 30.
  (253) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - C: 1, Sh: 38.
  (254) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 35.
  (255) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 448-449.
  (256) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 41.
  (257) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 453.
  (258) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 36.
  (259) Ez Zernuc - Ta'limü'l Mütealim - İst: 1980, Çağrı Yay. Sh: 9.
  (260) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 459.
  (261) Molla Hüsrev - Düreru'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 39.
  (262) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 458.
  (263) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
  (264) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1 Sh: 112. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - C: 1, Sh: 39. İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 30. Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - C: 1, Sh: 42.
  (265) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 460.
  (266) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
  (267) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
  (268) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 460.
  (269) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
  (270) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 30. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
  (271) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 39. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36-37.
  (272) İbni Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 463.
  (273) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 494.
  (274) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 37.
  (275) İmam-ı Merginani - El Hidaye serhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 34.
  (276) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 131. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 496.
  (277) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 34. Ayrıca Şeyh Abdulgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 48.
  (278) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 37.
  (279) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 43.
  (280) İmam-ı merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 32. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 43. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 122.
  (281) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 43. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
  (282) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 124.
  (283) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 32.
  (284) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 125. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
  (285) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 44.
  (286) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
  (287) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 38.
  (288) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 476.
  (289) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 38.
  (290) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
  (291) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 38.
  (292) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
  (293) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 39.
  (294) İbn-i Hümam - Fethûl Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 117.
  (295) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 481.
  (296) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 39.
  (297) El Bakara Sûresi: 222.
  (298) Molla Hüsrev Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - C: 1, Sh: 42.
  (299) İbn-i İbidin - A.g.e. C: 1, Sh: 491.
  (300) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 39.
  (301) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 508.
  (302) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 40.
  (303) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, D. Sadr Mtb C: 1, Sh: 125.
  (304) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 47.
  (305) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 510-511.
  (306) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 34.
  (307) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 133.
  (308) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 517.
  (309) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 45-46.
  (310) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 540.
  (311) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 6, Sh: 115.
  (312) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 52.
  (313) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 52.
  (314) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 41-45.
  (315) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 573.
  (316) İmam-ı merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 37.
  (317) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 148-149.
  (318) Et Tevbe Sûresi: 108.
  (319) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 37.
  (320) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 50.
  (321) Şeyh Abdülgani - A.g.e. C: 1, Sh: 54.
  (322) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 1, Sh: 593.
  (323) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 1, Sh: 592.


+ Cevap Ver

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349