Ezanla alakalı bazı konular

Kadınlar için Ezan ve ikamet mekruhtur. Çünkü Ezan ve ikamet cemaatin müstehab olan sünnetlerindendir.(80) Yolcu olan kimse Ezan okur ve ikamet yapar. Zira Resûl-i Ekrem (sav): "Yolculuk ettiğiniz zaman Ezan okuyunuz ve ikamet yapınız"(81) buyurmuştur. Her ikisini birlikte terketmek mekruhtur. Ancak yalnız ikamet getirmekle iktifa edilirse caiz olur. Zira Ezan gaibtekilerin hazır bulundurulması içindir. Namaz vakti girmeden önce Ezan okunmaz.(82)
Ezan ve ikamet; beş vakit farz namaz ve Cum'a namazının sünnetidir. Bunların dışında kalan: Vitir, teravih, bayram, cenaze namazı ve nafile namazlar için Ezan ve ikamet sünnet değildir. Muhıyt'te de böyledir.(83) Kaza namazı için Ezan okunur ve ikamet yapılır. Zira Resûl-i Ekrem (sav) ta'ris gecesinde (gece sonunda indikleri bir mahalde uyuyup kalmışlardı) sabah namazını kuşluk vaktinde Ezan ve ikametle kaza etti.(84) Eğer mükellefin birçok namazları kazaya kalmışsa; bunları arka arkaya kılarken, birincisi için Ezan okur ve ikamet getirir. O mahalden ayrılmadığı süre içerisinde bu kafi gelir. Köleler de, namazlarını Ezansız ve ikametsiz olarak kılarlar.(85)
Müezzinin Ezanı abdestsiz olarak okuması kerahetle caizdir. Fakat asıl olan abdestli olarak Ezan okumak ve ikamet yapmaktır. Cünüb'ken Ezan okumak ve abdestsiz olarak ikamet yapmak da mekruhtur.(86)
İmam-ı Ebû Yusuf (rh.a) "Müezzinin: Mü'minlerin ulû'lemr'i için namazların hepsinde: "-Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun ey Ulû'lemr!.. Namaza gel, felaha gel demesinde bir beis görmem" buyurmuştur. İmam-ı Muhammed (rh.a) ise bunu hak'tan uzak gördü. Zira insanlar cemaat işlerinde birbirlerine müsavidirler. İmam-ı Ebû Yusuf (rh.a) ise; bunu onlara mahsus kıldı. Zira onlar mü'minlerin işleriyle ziyadesiyle meşgul oldukları için, cemaati kaçırmasınlar. Kadı ve Müftü de bu minval üzere davet edilir."(87) Bugün mü'minlerin Bey'at'la bağlandıkları "Ulû'lemr" leri ve O'nun tayin ettiği kadı'sı bulunmadığı için; İmam Yusuf (rh.a) bu kavli ile amel etmek mümkün değildir.
Müezzin'in Ezan okurken veya ikamet yaparken; yürümesi veya konuşması uygun değildir. Ayrıca o sırada verilen bir selama da mukabelede bulunmak mekruhtur.(88) Bir kimse mescid'de Kur'an-ı Kerim okurken Ezanı işitse, okumayı bırakmaz. Zira hazır olmak bir icabettir. Eğer evinde Kur'an-ı Kerim okurken işitirse, okumayı bırakıp icabet eder. Zahiriyye'de böyle zikredilmiştir.(89)
Ezanla alakalı bazı konular islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi