Namaz kıldıktan sonra tekrar abdest almak sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu

Namaz kıldıktan sonra tekrar abdest almak sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki ;

· Abdestli iken abdest alana on sevab verilir. [İbni Mace]

· Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. [İ.Gazali]

· Meşakkat olmasaydı, her namaz için abdest almayı emrederdim. [İ.Gazali]

· Abdestini tazeliyenin, imanı tazelenmiş [parlamış] olur. [İ.Gazali]

· Allahü teâlâ buyurdu ki: Abdesti bozulunca abdest almayan bana cefa etmiş olur. Abdest alıp da, iki rekat namaz kılmayan da bana cefa etmiş olur. İki rekat namaz kılıp da benden bir ihtiyacını istemezse yine bana cefa etmiş olur. Abdest alıp, iki rekat namaz kıldıktan sonra duâ edenin duâsını kabul etmezsem ben de ona cefa etmiş olurum. Hâlbuki ben cefa etmem. [Şira]

· Abdestini güzelce aldıktan sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" diyene Cennetin sekizkapısı açılır, istediğinden içeri girer. [Nesâî]

· Abdest alınan suyun artanından içmek 70 türlü derde devadır. Bunun enaşağısı hem [sıkıntı, keder]dir. [Deylemî]

· Abdestten sonra "Kadr" suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur.[Halebi]

· Abdestten sonra "Kadr" suresini okuyan sıddiklardan, 2 defa okuyan şehidlerden yazılır. 3 defa okuyan, peygamberlerle haşrolur. [Deylemî]

· Abdest alıp, iki rekat namaz kılan, Cennete girmeye layık olur.[Halebi]

· Abdest alıp, 2 rekat namaz kılanın günahları affolur. [Buharî]

· Güzelce abdest alanın, iki namaz [kılacağı namaz ile gelecek namaz vakti] arasındaki günahlarının hepsi affolur. [Buharî]

· Abdestten sonra, on defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duâsı kabul olur. [Ey Oğul İlmihâli]

· Ancak [kâmil] mümin, devamlı abdestli durabilir. [İbni Mace]