Bu gözle birde bakın namaza...

Evet,farzedilse insan dinen ibadetle mükellef olmasa bile onda ki akıl,kalp ve vicdan ALLAH ,a itaati ve ibadeti emreder. zira bunları ancak ibadet tatmin eder hiç bir şeye ihtiyacı olmayan o ganiyy i mutlakın bizim ibadetimize ihtiyacı olmadığı gibi hiç bir şeye de ihtiyacı yoktur.

bilakis biz ibadette muhtacız. ister istemez varacağımız o mahşer meydanında o dehşetli hesap gününde cenabı hak insanlara dese: ey kullarım ben sizleri yok tan vaar ettim sizin nihayetsiz ihtiyaçlarınızı yerine getirmek için bütün o kainatta ki nimetleri size tevvecüh ettim yani o nimetlere sizi sevdirdim ,o nimetleri dahi size sevdirdim . vakti vaktinize ihtiyaçlarınızı yerine getirdim. ben dünyada rahmet ve in ayetimle sizinle idim o zaman siz kiminle beraberdiniz? hamd ve şükür bana layık iken siz beni unutup şükür ve ibadetlerinizi kime taktim ettiniz? dediğinde ne cevap vereceğiz.

o mukaddes huzurda ar ve utanma daha dehşetli olmayacakmıdır? keşke toprak olsa idik dedirten bu hal değilmidir ve ondan hasıl olan mahçubiyet değilmidir? evet insan ibadetsiz olamaz zira ibadet bu misafir olduğumuz dünyada aciz ve fakir kalbimize kut ve gıda ve elbette bir menzili olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemesi olan mahşerde şeref ve beraat ve ister istemez üstünden geçeceği sırat köprüsünde nur ve buraktır. islamiyet ibadetsiz düşünülemez bu hakikati şöyle bir misalle izah edelim:

bir müslüman köy düşününüz bu köyde ezan okunmasın hiç kimse ne vakit ne cuma ne bayram namazı kılmasın hiç bir fert oruç tutmasın zakat vermesin hacca gitmesin o köyde yaşayanlar kuran okumasın haram helal tanımasın o, nun nimet ve hisanlarına karşı hiç kimsenin hatırına hamd ve şükür etmek gelmesin ..

böyle bir köyün ahalisi kuran ın açtığı o büyük caddeyi a.s.m hayat tarzına başta sahabeyi kiram olarak bütün evliyaya bütün müçteddit ve müfessirlere ve muhaddislere ( hadis alimlerine) nihayetisz umum abidlere ve muttaki insanlara muhalif düşmezmi? evet islam sadece nazari ve vicdani değildir kuran da bir çok ayeti kerime ye bakıldığı vakit imandan sonra en büyük salih amel namaz olarak hemen oracıkta zikiredilmektedir o salih amelin imanın bir tezahürü olduğu hususunda ders verilmektedir.

işaretül icaz da şöyle denilmiş: İNSANIN O YÜKSEK RUHUNU İNBİSAT ETTİREN İBADETTİR.KABİLİYETLERİNİ ,YETENEKLERİNİ İNKİŞAF ETTİREN İBADETTİR. EMELLERİNİ TAHAKKUK ETTİREN İBADETTİR. FİKİRLERİNİ TEVSİ VE İNTİZAM ALTINA ALAN İBADETTİR.

zahiri ve batini hislerini ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden ibadettir. insanın muhakkak olan olğunlaşmasına ve mükemmel bir sevyeye çıkaraN İBADETTİR. abd ile mabud arasına en yüksek ve latif ve munis olan nisbet , ancak ibadettir. evet insanın olğunluğu ve yükselmesi ve mükelleşmesi şu nisbet ve münasebettedir.