Yüz Numara Bulunan Evde Namaz

Çok yakın olmadıkça yüz numaranın hizasında namaz kılmak-da bir sakınca yoktur.
Aynü'l-Eimme el-KerâbîSî:'' içinde yüz numara bulunan evde namaz kılmak mekruh olmaz." demiştir. Gnnye'de de böyledir. [7]

Resim

Âlimler, gövdesiz baş resmi edinme ve onun yanımda namaz kılmanın mekruh olup olmadığında ihtilaf ettiler.
Namaz haricinde, evlerde ve elbiselerde suret bulundurmak iki ne­vidir: Bunun saygı gösterme ve büyüklemeye dönüşen nev'i mekruhtur.
Hakaret nev'ine dönüşen resimde kerahet yoktur.
Bundan dolayı, biz "Şayet resim, serilmiş yaygılar üzerinde ise mek­ruh olmaz. Eğer o yaygı yerde serili değilde dikili (yâni, duvara asılmış) ise mekruhtur." deriz. Mnhıyt'te de böyledir. [8]