Şafii mezhebinde: Teşehhud - tahiyyat okunuş şekli

Şafii mezhebinde: Teşehhud - tahiyyat okunuş şekli islamseli.net İslami forum Arşivi Şafii mezhebinde: Teşehhud - tahiyyat okunuş şekli
Şafii mezhebinde: Teşehhud - tahiyyat okunuş şekli

Ettehiyyatu el mubareketu esselavatu etteyyibatu lillahi
esselamu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu
esselamu aleyne ve ale ibadillahissalihine
eşhedu elllailahe illellah ve eşhedu enne muhammeder-Rasulullah

Weccehtu Duası


"Weccehtu wechiye lillezi fataressemawati welarde haniyfen müslimen we ma ene minel müşrikiyne inne salatiy we nüsûkiy we mahyaye we mematiy liîlahi rabbil âlemiyn La şeriyke lehü we lizalike umiru we ene minel müslimiyn"

Buharı, 771