Şafii mezhebine göre namaza başlarken ilk okunan dua hangisidir?

Şafii mezhebine göre namaza başlarken ilk okunan dua hangisidir? islamseli.net İslami forum Arşivi Şafii mezhebine göre namaza başlarken ilk okunan dua hangisidir?
"Veccehtu vechiye lillezî fetara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen muslimen ve mâ ene minel-müşrikîn İnne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi'l-âlemîn

La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel müslimin”

Muhakkak ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan Allah'a yöneldim Ben müşriklerden değilim Şüphesiz benim namazım da, kurbanım da, dirilmem de, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir “Onun ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım

Selam ve dua ile
Sorularla İslamiyet Editör