Namaz Hakkında Bazı Bidatler nelerdir

Namaz Hakkında Bazı Bid'atler islamseli.net İslami forumArşivi Namaz Hakkında Bazı Bid'atler
1- Niyeti telaffuz ederek sesli yapmak Bazıları niyeti şöyle telaffuz ediyorlar; “Niyet ettim öğle namazının dört rekat farzını kılmaya, uydum imama, döndüm kabeye” bu çirkin bidatlerdendir[Zadul Mead﴾1/201﴿ Telbisu İblis﴾s183﴿]

Halbuki niyet, dilin değil kalbin amelidir Bu yüzden ilim ehli niyeti; “Kalbin azmetmesi, kasdetmesidir” şeklinde açıklamışlardır [Mekasıdul Mükellefin﴾s2430﴿; Karafi, ez-Zehira﴾1/240﴿; Karafi, el-Ümniyye Fi İdrakin-Niyye﴾s17﴿; İbn Teymiyye, Mecmuul Fetava﴾22/236﴿; İbn Kayyım, Bedaiul Fevaid﴾3/192﴿; Şirazi, elMuhezzeb﴾3/276﴿; Suyuti, el-Eşbah ven-Nezair﴾s76﴿; Ahmed Şuveyki, et-Tavdih﴾1/233﴿]

2- İmamın cemaatten niyet için hazırlanmalarını talep etmesi bidattir [Husamuddin Affane elİttiba La İbtida﴾s245247﴿ ]

3- Kamet okunurken nafile namaza devam etmek; Müslim’in rivayet ettiği hadiste; “Namaz için kamet okununca farz namazdan başkası kılınmaz” buyrulmuştur Buhari, Müslim ve Ahmedin rivayetlerinde de şöyle anlatılır; “Peygamber sallallahu aleyhi ve selem kamet okunduğu halde iki rekat namaz kılan birini gördü ve “Sabah namazı dört rekat mı? Sabah dört rekat mı!?” buyurdu

4- Namazda rüku ve secdeleri tam yapmamak, tadili erkana riayet etmemek Böyle yapanlara sessiz kalan da onun günahına ortak olur

5- Tek bir mahalde iki ayrı cemaatin namaz kılması

6- Meşru bir sebep olmadan namaz sonunda secde etmek

7- Özellikle Teravih namazını hızlıca kılmak

8- İmamın namazdan sonra cemaate dönmesi, müezzinin telkini ile tesbihatın yapılması, imamın dua edip cemaatin amin demeleri, Müslümanların ruhları için el fatiha demeleri gayri meşru bidatlerdir [Husameddin Affane, e-lİttiba﴾s124﴿; İbn Teymiye, Mecmuul Fetava﴾22/519﴿; Ali Mahfuz,
el-İbda﴾s283﴿; Zadul Mead﴾1/257﴿; Nevevi, elEzkar﴾s58﴿]

9- Namazdan sonra musafaha ederek “Tekabbelallahu minna ve minkum” demek [Affane﴾s129﴿; Fethul Bari﴾13/294﴿; Mirkatul Mefatih﴾8/458﴿; Mucemul Menahi﴾s206﴿; İz Bin Abdisselam, Fetava﴾s389﴿; Mecmuul Fetava﴾23/339﴿; İbn Abidin﴾6/381﴿; İbnul Hac, el Medhal﴾2/223﴿]