+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Hanefi mezhebine göre Sehiv Tilavet Şükür Secdesi nasıl yapılır

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  Namaz ve Abdest Forumunda Bulunan  Hanefi mezhebine göre Sehiv Tilavet Şükür Secdesi nasıl yapılır Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Hanefi mezhebine göre Sehiv Tilavet Şükür Secdesi nasıl yapılır Hanefi mezhebine göre Sehiv Tilavet Şükür Secdesi nasıl yapılır Sehiv - Tilavet - Şükür Secdesi islamseli.net İslami forum Arşivi Sehiv - Tilavet - Şükür Secdesi SEHİV - TİLAVET - ŞÜKÜR SECDESİ SEHİV SECDESİ Sehiv Secdesi Nedir? Sehiv secdesi, bir namazın kusurlu ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Hanefi mezhebine göre Sehiv Tilavet Şükür Secdesi nasıl yapılır

  Hanefi mezhebine göre Sehiv Tilavet Şükür Secdesi nasıl yapılır

  Sehiv - Tilavet - Şükür Secdesi islamseli.net İslami forum Arşivi Sehiv - Tilavet - Şükür Secdesi
  SEHİV - TİLAVET - ŞÜKÜR SECDESİ

  SEHİV SECDESİ Sehiv Secdesi Nedir?
  Sehiv secdesi, bir namazın kusurlu kılınması hâlinde, bu kusuru düzeltmek maksadı ile, namazın sonunda yapılan secdedir Kusur genellikle namazda farzın te'hiri, vâciblerden birinin unutularak yapılmaması (terki), yahut sonraya bırakılması (te'hiri), yahut da vaktinden önce yapılması (takdimi) suretiyle ortaya çıkar
  Namaz içinde bu yanlışlıklar hatırlanırsa namaz sonunda sehiv secdesi yapılır Sehiv secdeleri vâcibdir
  Sehiv Secdesinin Yapılışı Nasıldır?
  Son oturuşta Tehıyyât okunduktan sonra, imam olan kimse sadece sağ tarafına, yalnız kılan ise iki tarafına da selâm verir ve hemen ardından Allahü Ekber diyerek 2 defa secdeye varır İkinci secdeden sonra doğrulup oturur ve yeniden Tehıyyâtı, salâvat ve duaları okuyarak selâm verir Böylece sehiv secdesi yerine getirilmiş olur
  Namaz kılan kimse şayet selâm verdikten sonra yanıldığını hatırlarsa, yönünü kıbleden çevirmemiş ve henüz konuşmamış ise, sehiv secdesini yapabilir Fakat yerinden kalkmış, yönünü kıbleden çevirmiş veya konuşmuş ise, artık sehiv secdesi yapamaz Namaz sahihtir, ancak sehiv secdesi yapılmadığı için sevabı noksandır
  Vâciblerden biri, kasden terkedilirse namazı iade etmek gerekir Sehiv secdesi yapmak kâfi gelmez
  * Sehiv secdesi yapan imama iktida sahihtir
  Sehiv Secdesini Gerektiren Haller:
  Sehiv secdesini gerektirici hallerden bâzıları şunlardır:
  1 - Fâtiha'dan sonra zamm-ı sûre okumadan rükû'a gitmek
  Rükû'da iken hatırlarsa, doğrulup sûreyi okur, sonra tekrar rükû'a gider Namazın sonunda da sehiv secdesi yapar
  2 - Unutarak Fâtiha'yı iki kere okumak
  3 - Vitir namazlarının tekbir ve kunut duasını unutmak
  Rükû'da iken hatırlasa, doğrulup kunut okumaz Sonunda sehiv secdesini yapmakla yetinir
  4 - Dört rek'atlı namazlarda, iki rek'at kıldıktan sonra oturmayı unutarak üçüncü rek'ata kalkmak, yani, ilk oturuşu terketmek
  Bu durumda bakılır:
  Eğer namazı kılan kişi tamamen kalkmış veya kalkmaya daha yakın bir durumda ise, oturmaz; namazı bitirip sonunda sehiv secdesi yapar Eğer oturmaya daha yakın bir halde ise, oturur; sonunda da sehiv secdesi yapmaz Tam kalktıktan sonra oturmak ise, namazı bozar
  5 - Birinci oturuşta Tehıyyât'ı okuduktan sonra hemen kalkmayıp salâvatları ve duaları okumak yahut da bir rükün edâ edecek kadar gecikmek
  Bu durumda eğer salâvattan okunan kısım bir cümle teşkil eder ise (Allahümme salli alâ Muhammedin demek gibi) namazın sonunda sehiv secdesi yapılır Fakat okunan kısım bir cümle teşkil etmemişse, sehiv secdesine gerek yoktur
  6 - Dört rek'atlı farz namazlarda, son rek'atta oturmaksızın beşinci rek'ata kalkılacak olsa, beşinci rek'atın kıyam, kırâet ve rükû'u tamamlanıp secdeye gidilmedikçe, dönüp tekrar oturulur Tehıyyâtdan sonra selâm verilip sehiv secdesi yapılır Çünkü bu durumda farz olan son oturuş te'hire uğramıştır
  Fakat beşinci rek'at için secde yapılmış olursa, bu namaz nâfileye döner Artık buna bir rek'at daha ilâve ederek, 6 rek'atlık bir nâfile namazı kılınmış olur Dolayısıyla sehiv secdesi de gerekmez
  7 - Dört rek'atlı bir farz namazın son ka'desinde teşehhüd miktarı oturduktan sonra kalkan kimse, hemen oturup selâm verir Tekrar Tehıyyat okumasına gerek yoktur Hâtta oturmadan ayakta bile selâm verebilir Zira farz olan oturuşu yapmıştır Yalnız ayakta selâm vermekle sünneti terketmiş olur Sonunda ayrıca sehiv secdesi de lâzımdır Çünkü selâm te'hire uğramıştır
  8 - İmama sonradan yetişen kimse, kendi kıldığı rek'atlar içinde hatâ yaparsa, o hatâsı için sehiv secdesi yapar
  9 - İmamın, açıktan okuması vâcib olan yerlerde gizli; gizli okuması vâcib olan yerlerde de açık okuması Meselâ öğle namazında Fâtiha ve zamm-ı sûreyi sesli okuması, akşam namazında da içinden okuması gibi
  Namazdaki tesbih ve tekbirlerin cehren okunması, sehiv secdesini icab ettirmez
  10 - Namaz içinde Fâtiha okunduktan sonra hangi âyet veya sûreyi okuyacağı bir müddet tefekkür edilse, sehiv secdesi icab eder Çünkü vâcib te'hire uğramıştır
  11 - Ta'dîl-i erkânın terki, sehiv secdesini gerektirir
  12 - Namazda sehiv secdesini icab eden birkaç hatâdan dolayı tek sehiv secdesi yeterlidir
  Sehiv secdesinde, iki secde ile Tehıyyât'ı okumak ve selâm vermek vâcibdir Tehıyyât'dan sonraki salâvat ve dualar ve secdedeki tekbirler ve tesbihler ise sünnettir
  * Bir namaz içinde, o namazın rek'atları sayısında şüphe etmek, namaz kılan kimse vesveseli biri değilse, kılınan namazı iptâl eder Yeniden kılmak gerekir Nitekim vakit varken, namazı kılıp kılmadığında tereddüd eden de o namazı kılar Namazı tamamladıktan sonra rek'at sayısında şüpheye itibar yoktur Ancak noksan kıldığını kesin olarak anlarsa namazı yeniden kılar
  TİLÂVET SECDESİ Tilâvet Secdesi Nedir?
  Kur'ân-ı Kerîm'de bâzı secde âyetleri vardır ki, bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vâcib olur Kur'ân-ı Kerîm'de secde âyetleri 14 yerdedir
  Yapılışı Nasıldır?
  Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahü Ekber denilerek secdeye varılır Secdede üç kere Sübhâne rabbiye'l-a'lâ veya bir kere Sübhâne Rabbinâ in kâne va'dü rabbinâ le-mef'ûlâ (*) denir Sonra Allahü Ekber denerek secdeden kalkılır
  Tilâvet secdesinin tek rüknü vardır o da Allah Teâlâ'yı ta'zim, O'na karşı tevazu' ve secdeden kaçınanlara muhalefet etmek için alnını yere koymaktır
  Tilâvet secdesine ayaktan inilmesi, secdeden kalkarken ayağa kadar kalkılması ve ayağa kalkarken
  Gufrâneke rabbenâ ve ileykelmasîr (**) denilmesi müstehabdır Secdeye inerken ve kalkarken alınan tekbirler de müstehabdır Vâcib olan, sadece alnı yere koyup secde etmektir
  Tilâvet Secdesi Kimlere Vâcibdir?
  Okuyan kimse mânasını anlamasa, duyan kimse dinlemek kasdı ile duymasa bile, yine secde vâcib olur
  Secde âyetinin Türkçe veya Farsca meâlini okumak da secdeyi vâcib kılar
  Hayız-nifas hâlindeki kadına tilâvet secdesi lâzım gelmez
  Teyp ve plâktan dinlenen âyetler, aks-i seda (yankı) hükmünde olduğu için sehiv secdesi vâcib olmaz Amma secde yapılsa daha güzeldir Radyo ve televizyondan naklen yanında ise secde âyeti okunacak olsa, dinleyene secde vâcib olur Zira bu, aks-i seda değil, nakl-i sedadır
  Namazda Tilâvet Secdesi Nasıl Yapılır?
  Namazda okunan secde âyetinden sonra, hemen secdeye varılır, sonra kalkılarak kırâete devam edilir Fakat secde âyetinden sonra üç âyet geçmeden rükû'a gidilirse ve bu rükû'a gidişte tilâvet secdesi de niyet edilirse, rükû', tilâvet secdesi yerine de geçer Rek'atın sonunda yapılan secde ise, tilâvet secdesine ister niyet edilsin isterse edilmesin tilâvet secdesi yerine kâim olur Bu bakımdan imamın bir karışıklığa meydan vermemek için kırâetin ortasında secdeye gitmek yerine, secde âyetinden hemen sonra veya en fazla iki âyet daha okuyarak rükû'a ve secdeye gitmesi daha uygundur Secde âyetinin ardından üç veya daha fazla âyet okuyacağı takdirde, tilâvet secdesi, secde âyeti okunur okunmaz derhal yapılıp tekrar kıyâma kalkılması, kırâete bundan sonra devam edilmesi vâcib olur Bu durumda namazın rükû' ve secdesiyle tilâvet secdesi sâkıt olmaz
  Secde âyeti hecelenerek okunacak olursa veya sadece yazılsa veyahut telâffuz edilmeden sadece yazısına bakılsa, secde lâzım gelmez Bir secde âyetinin ekserisi okunmadan da secde yapılması gerekmez
  Bir mecliste bir secde âyeti birkaç defa okunup tekrar edilse, bunun için tek tilâvet secdesi kâfidir Fakat ayrı ayrı secde âyetleri okunsa veya aynı secde âyeti başka başka meclislerde okunsa, herbiri için ayrı ayrı secde etmek vâcib olur
  Secde Âyetlerinin Bulunduğu Sûreler Hangileridir?
  1 - A'raf sûresi - 206
  2 - Ra'd Sûresi - 15
  3 - Nahl sûresi - 49
  4 - İsrâ sûresi - 107
  5 - Meryem sûresi - 58
  6 - Hacc sûresi - 18
  7 - Fürkan sûresi - 60
  8 - Neml sûresi - 25
  9 - Secde sûresi - 15
  10 - Sâd sûresi - 24
  11 - Fussılet sûresi - 38
  12 - Necm sûresi - 62
  13 - İnşikak sûresi - 21
  14 - Alâk sûresi - 19
  Tilâvet Secdesinin Kazası Olur mu?
  Secde âyeti okunur okunmaz hemen tilâvet secdesi yapılması gerekmez Bu secde daha sonra da yapılabilir Yine edâ olur kaza olmaz Fakat zaruret olmadıkça te'hiri, tenzîhen mekruhtur
  Secde âyeti okununca hemen secde etmek mümkün olmadığı takdirde, okuyan ve dinleyenlerin:
  Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr (*) demeleri müstehabdır
  ŞÜKÜR SECDESİŞükür Secdesi Nasıl yapılır?
  Bir nimete kavuşmaktan dolayı veya bir musibet ve sıkıntının zâil olmasından ötürü, dileyen tıpkı tilâvet secdesinde olduğu gibi secdeye gidebilir Buna şükür secdesi denir Şükür secdesi müstehabdır Resûl-i Ekrem Efendimiz ve ashâbı, zaman zaman yapmışlardır Meselâ Rasûlüllah Efendimiz, Ebu Cehl'in kesik başını görünce, 5 kere şükür secdesine kapanmışlardır


+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-11-2015, 07:24 AM
 2. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-06-2015, 11:33 PM
 3. Yandex
  Refback Bu Konu
  05-28-2015, 10:17 PM
 4. Yandex
  Refback Bu Konu
  08-07-2013, 04:20 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349