1- Namazı tadil-i erkan ile kılmak.
Hadis- Şerifte “Bir adamı namazın ruku ve secdesini hafifletir (tadil-i erkanı terk eder) görürseniz onun çoluk çocuğuna acıyınız”(Ruhul Beyan) Yani tadil-i erkanı terk eden maişet,geçim darlığına düşer, tadil-i erkana riayet eden ise maişet,geçim genişliğine kavuşur.

2- Zekatını tam, hatta fazla fazla vermek.
Malın şükrü mal iledir. Yani zekat, malın şükrüdür. Toprak mahsullerinin zekatı 1/10(onda bir) dir ve “öşür” diye isimlendirilmiştir, ticari malların ve paranın zekatı ise 1/40(kırkta bir) dir. Şükür ise malın artmasına sebeptir. Ayeti Kerimede “…Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette ve elbette çoğaltırım…” (Sure-i İbrahim: 7) buyurmuştur. Yani zekat, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de ilahi hazineden artmasına üstelik fakirin duasını almaya da bir vesiledir.

3- Sabah namazı vaktinde,güneş doğmadan uyanık olmak.
Hadis-i Şerif “Sabah uykusu rızka manidir” (Tergib) Yani bir müslüman sabah namazını ve manevi ilticalarını ihmal etmemelidir.

4- Vakıa suresini okumaya devam etmek.
Hadisi Şerif “Kim ki Vakıa suresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.” (Havassul Kuran-İmamı Ya’fi)

5- Duha (KUŞLUK) namazına devam etmek.
Duha namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra başlayıp öğle namazına 20 dakika kalıncaya kadar kılınan ve en büyük fiili teşekkür olan 6 rekatlık nafile namazdır. Duha (bir nevi teşekkür) namazının ilahi ücretinin çoğu dünyada verilir.
6- Geçim darlığı çeken,borçlarını ödemekte zorlanan kimselerin ALLAH rızası için kurban keserek ve o kurbanı tasadduk ederek tıkanıklığı açmaya çalışmaları ehlullahın tavsiyesidir.

7- Güneş doğarken 1 “Euzu”, 300 “Besmele” ve 100 “salavat-ı şerife” okumaya devam edenleri, Allahu Teala ummadıkları yerden rızıklandırır ve 1(bir) sene geçmeden "nisaba malik" hale gelmelerine vesile olur.(Tefcirut Tesnim Sh.18)

8- Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı (33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 ALLAH-u Ekber) okumayı asla terk etmemek. Çünkü kelime-i tenzih (Subhanellah) günahları söküp atar, kelime-i tahmid (Elhamdülillah) her türlü nimete şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun ibadetini ve tevbesini Allahu Tealaya layık hale getirir.

9- Yemeklerden sonra mutlaka yemek duası yapmak.
Çünkü bu dua hem şükür hem de rızık duasıdır. Duaya başlarken 3 kere “Elhamdülillah” denilmesindeki hikmet: Kul 1.ci defa ‘Elhamdülillah’ dediğinde Cenab-ı Hak ‘Kulumun şükrü bana ulaştı’ der, 2.ci defa ‘Elhamdülillah’ dediğinde ‘sana nimetlerimi artıracağım’ der, 3.cü defa ‘Elhamdülillah’ dediğinde ise ‘kulumu affettim’ der.
10- Nimeti israf etmemek, ayakta su içmemek, ekmek kırığını toplamak ve tabakta hiç bir yemek kırıntısı bırakmamak yani sünnetlemek.
Yukarıdaki hususlara riayet edilmesi, maişet,geçim,rızıkta berekete vesile olduğuna dair tecrübe ve rivayetler vardır...