Şafi mezhebine göre, imama sonradan uymuş bir kimse tek başına namaza devam ederken ben ona uysam olur mu? Uyduğum kişinin imamdan ayrılmaya niyet etmesi gerekiyor mu?
Soru
Şafi mezhebine göre, imama sonradan uymuş bir kimse tek başına namaza devam ederken ben ona uysam olur mu? Uyduğum kişinin imamdan ayrılmaya niyet etmesi gerekiyor mu?
Cevap

Şafii mezhebine göre, imam selam verdikten sonra, (sonradan imama uyduğu için) hala namazı tamamlanmamış olan bir kimse ile imam arasındaki cemaat bağı tamamen kopmuştur. Buna göre bu kişi -namazının geri kalan kısmında- başkasına tabi olabileceği gibi, başkasına imam da olabilir(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/179; el-Cezerî, el-Fıhkhu ala mezahibi’l-arbaa, 1/413).
Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, tabi olduğunuz şahsın -kendi içinden- imamdan ayrılmaya niyet etmesi gerekmez, çünkü zaten imamla bir bağı kalmamıştır.
Hanefi mezhebine göre ise, sonradan gelip namaza dahil olmuş(mesbuk) bir kimse, imamın selamından sonra da ne başkasına tabi olabilir, ne de başkasına imam olabilir. Çünkü, onun kendi imamıyla bağlantısı devam ediyor(bk.Zuhaylî, 2/178; el-Cezerî, a.g.y ).
Bu durumda Hanefî olan ve cemaatten sonra namazını devam ettiren(mesbuk) bir kimseye uymak doğru olmaz. Çünkü, imam yapılan şahsın kendi mezhebine göre bu imamlık doğru değildir. Fakat aynı durumda Şafii olan bir kimseye tabi olabilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet