Kimlerin Ardında Namaz Kılınmaz

Kemalist bir imamın ardında namaz kılmam. Tarikat ve tasavvuf Müslümanlarına kafir ve müşrik diyen bir Vehhabinin ardında namaz kılmam.

İslam'ı, Kur'anı, Hz. Peygamberi inkar ve tekzib edenler de Cennetliktir diyen birinin arkasında namaz kılmam.

Üç yüzden fazla muhkem ve kesin Kur'an hükmü bugün geçerli değildir, onlar tarihseldir diyen birinin mezhebindeki kişinin arkasında namaz kılmam.

Müctehid olmadığı halde müctehidlik taslayan mezhepsiz birinin ardında namaz kılmam.

Fıkıh mezheplerinin kolaylıklarını karışık şekilde uygulayan bir telfik-i mezahib taraftarının ardında namaz kılmam.

Buhari'de mevzu hadis vardır diyenin ardında namaz kılmam.

Allah'a zaman mekan, cihet, cisim, insanlardaki gibi el, ayak, yüz izafe eden mücessime mezheplinin ardında namaz kılmam.

Şefaati, Münker ve Nekir'i, kabir hallerini inkar eden kişinin ardında namaz kılmam.

Secdede ayak parmaklarının alt kısmını yere değdirmeyenin ardında namaz kılmam.

"Ehl-i Kitab ile aramızda Amentü konusunda ittifak vardır, Tevhid ve Teslis inancı birbiriyle uyuşur" diyen kimsenin ardında namaz kılmam.

Kimlerin ardında kılarım:

Günahı ve bid'ati kendisini küfre götürmeyen kimsenin ardında namaz kılarım.

Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında olan herkesin ardında namaz kılarım.

Bu devrin büyük bid'atlerinden biri, imamların bir kısmının namaz kıldırma memuru haline düşürülmüş ve dönüştürülmüş olmasıdır.

İmam cami cemaatinin ve civarının önderi demektir.

İmam alim, fakih, ahlaklı, faziletli olmalıdır.

İmamın bilgisi, kültürü, ahlakı, fazileti cemaatin üzerinde olmalıdır.

Camiler mahalle ve semt şuraları olarak çalışmalıdır.

Mahallede bir ailenin başına felaket mi geldi, sıkıntıya mı düştü?.. Cami bunu en kısa zamanda duymalı ve yardım etmelidir.

Mahallede ahlaksızlık mı oldu. Cami bunu önlemek için yasal yollardan harekete geçmelidir.

Cami imamı cemaat içindeki iş yeri ve dükkan sahiplerine, Cuma ezanı okununca ticarethanelerini kapatmalarını söylemelidir.

Cami, o semtin bütün lise ve üniversite gençlerini cezb eden bir mekan olmalıdır.

Semt halkı sabah namazlarında seve seve camiye gelmelidir.

Cami din ile hayatın merkezi, kalbi olmalıdır.

* (İkinci yazı)
Küçük Çocuklara Özel Din ve Kur'an Dersi Verdirmek

Ana babaların küçük çocuklarına din eğitimi vermeleri ve verdirmeleri temel insan haklarındandır.

15 yaşından küçük çocuklara özel din ve Kur'an dersi verdirmemek zulümdür, haksızlıktır, insan hakları ihlalidir.

Müslümanların bu zalimane yasağı, yasal sınırlar içinde kalarak delmeleri gerekir.

Birileri kalkıp "Zaten bütün okullarda mecburi din dersi verilmiyor mu?" diyebilir.

Kemalist eğitim sisteminin din dersleri bir aldatmacadan ibarettir.

Devletin okuttuğu din dersi kitabının başında M. Kemal Paşa'nın tam sayfa bir fotoğrafı bulunmaktadır, onun karşısında da Atatürk'in gençliğe hitabesi yer almaktadır.

Böyle din dersi olur mu?

Bizdeki din dersleri bir tür Ekberizm anlatıyor.

Küçük çocuklarımız bu yaz Kur'an, Sünnet esaslarına dayalı gerçek din dersleri almalıdır.

Çocuklara Allah'ın sıfatları, peygamberler, ahiret inancı öğretilmelidir.

Kurtuluşun Kur'ana uymakla olacağı kesin şekilde anlatılmalıdır.

Bu da, ehliyetli din hocalarının özel ders vermeleriyle olur.

Müslüman çocuklar için yaz kampları tertip edilmelidir. Bu kamplarda şuculuk, buculuk, oculuk değil Müslümanlık terbiyesi verilmelidir.

Müslümanların pedagoji ilmi tahsil etmiş yeterli miktarda ehliyetli din hocaları var mıdır?

Çocuklar ve gençler için kamp kuracak paramız var ama aklımız, birikimimiz, teşkilatımız var mıdır?

Çocuklarımız büluğ yaşından itibaren namaza başlatılmalıdır.

Müslümanlık, dindarlık şekilden, ism ve resmden ibaret değildir.

Bir çocuğa on beş yaşına kadar din ve Kur'an eğitimi verilmezse, onbeşinden sonra dindar olması çok zordur.

Çocuklarımıza İngilizce, matematik, bilgisayar öğretmek için çırpınıyoruz ama din ve Kur'an öğretmek konusunda o kadar hararetli ve gayretli değiliz.

Çocuklarını dindar, iyi Müslüman olarak yetiştirmeyen anne ve babalardan hesap sorulacaktır.

Ebedi saadet dindarlıkla kazanılır.

Ebedi saadetini yitirmiş... Hayatta başarılı olsa, zengin olsa, iyi bir hayat sürse ne faydası olur?

* (Üçüncü yazı)
O Zat Fazlurrahmancıdır

İsim vermeyeceğim... Sadece şunu söylüyorum: O zat Fazlurrahmancıdır. Lakin böyle olduğunu açıkça söylemiyor. Niçin?.. Taqiyye yapıyor.

Fazlurrahmancı olmak suç mudur? Laik bir rejimde elbette suç değildir.

Taqiyye yaparak Fazlurrahmancılığını gizlemek ayıptır.

Ehl-i Sünnet mensubu Sünniliğini,

Vehhabi Vehhabiliğini,

Tarikat ve tasavvuf taraftarı Müslüman, bu özelliğini...

Saklamamalı, gizlememelidir.

Müslümanları aldatmak çok vahim bir günahtır.

Madem ki, sana göre Fazlurrahmancılık iyi bir yol, göğsünü gererek "Ben Fazlurrahmancıyım!.." diye haykırmalısın.

Bendeniz naçiz bir Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanı olarak Fazlurrahman'a karşıyım.

Onun tarihsellik teorisine karşıyım.

Kur'andaki, Sünnetteki, Şeriattaki kesin emir ve yasakların Kıyamet'e kadar yürürlükte olduklarına inanırım.

Fazlurrahman mezhebi, bin kadar Pakistanlı ulema, fukaha ve müftünün fetvalarıyla çürütülmüştür.

Fazlurrahman merdut bir kimsedir.

Pakistan'dan hicret etmiş, ABD'ye sığınmıştır.

Bir ilahiyat fakültesi Fazlurrahmancıların kalesi haline gelmiştir.

ABD, AB, Siyonizm ve Haçlılar Şeriat temelleri üzerine dayalı Ehl-i Sünnet İslamlığını istemiyor; Şeriatsız, hafifletilmiş, ılımlı hale getirilmiş, BOP prensiplerine uygun, ilahi din olmaktan çıkartılmış, bir tür beşeri ideoloji ve hümanizma haline getirilmiş, tabiri caizse Protestanlaştırılmış yepyeni bir İslam istiyor.

Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) hadislerini ayıklama çalışmalarını biliyorsunuz. AB standartlarına, Feminizm sapık ideolojisine, Batı medeniyetine uymayan hadisleri ayıklamak istiyorlar.

Bendenizin iddiası şudur: Fazlurrahmancılık Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığı ile bağdaşmaz.

Fazlurrahmancılık yasak değildir.

Fazlurrahmancı olan bu özelliğini açıkça söylemelidir.

Bendeniz Sünni bir Müslüman olarak bir Fazlurrahmancının arkasında namaz kılmam.

Fazlurrahmancılık firak-ı dalleden bir fırkadır.
M.Şevket Eygi