Namaz kılan birisi önünden geçeni engellemesi durumunda namazı bozulurmu

Namaz kılan birisin; namazı kılarken önünden geçmeye kalkan birisini sağ eliyle engellese namazı bozulur mu?

Secde mahallinden geçmek isteyene el işaretiyle veya "Sübhanallah" demek suretiyle mâni' olunur. Kadınlar ise, sağ ellerini sol elle*rinin üzerine vurmak suretiyle gereken uyarıyı yaparlar. (Bahrirâik / îbn Nüceym.)

Hem işarette bulunmak, hem "Sübhanellah" demek mekruhtur. İkisinden birini tercih edip yetinmek sünnettir. Baş ve göz ile işaret*te bulunmak da mekruh sayılmıştır.(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/352-355.)

Tek eli önünden geçeni engellemek için elini geçen adamın önüne doğru uzatmak namazı bozmaz.