Abdest alımada mezhepler arasında fark varmıdır?

A. Mezheplerce ittifak edilen abdestin farzları şunlardır:

1. Yüzün yıkanması

2. Ellerin dirseklerle birlikte yıkanması

3. Başın meshedilmesi

4. Topuklarla beraber ayakların yıkanması

B. Abdestin ihtilaf edilen farzları:

1. Niyet: Hanefiler dışında diğer mezheplerde farzdır.

2. Tertip (sıra) ile yapma: Hanefiler ve Malikilere göre sünneti müekkededir. Şafii ve Hanbelilere göre ise abdestte farzdır, ancak gusülde farz değildir.

3. Müvalat veya Vila' (Ara vermeden yapmak): Hanefi ve Şafiilere göre sünnettir. Maliki ve Hanbelilere göre abdestte farzdır, ancak gusülde farz değildir.

4. Elle hafif ovma: Malikilere göre farz diğer mezheplere göre sünnettir.

(İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)