Gusül abdestı alması gereken bayan veya erkek ezbere dua veya ayet okuyabilirmi

Gusül abdesti alması gereken bayan ve erkek, ezbere dahi olsa Kur'an'dan bir parça okuyamaz. Ancak dua maksadıyla bazı ayetleri okuyabilirler.

Cünüp bir kimsenin veya hayız ve nifâs hâlindeki bir kadının, bu durumdayken yapması haram olan hususlar, şunlardır:

- Namaz kılmak;
- Kur'an niyetiyle Kur'an'dan bir parça okumak (Ancak dua niyetiyle okumak caizdir. Ayrıca Kur'an ayetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek, Kelime-i Şehâdet getirmek, tesbih ve tekbirde bulunmakta da sakınca yoktur);
- Kur'an-ı Kerîm'e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak (Fakat bitişik olmayan bir kılıf veya kutu içerisinde ise tutmak caizdir);
- Kâbe-i Muazzamayı tavaf etmek ve zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek;
- Üzerinde ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer birşeyi tutmak.

Gusletmeleri farz olanların, gusülsüz olarak yapmaları caiz olan hususlar da şunlardır:

- Zikretmek; tesbih etmek; salât ve selâm getirmek;
- Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek;
- Dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler okumak,
- Kelime-i şehâdet getirmek;
- Kur'an'a bakmak; bitişik olmayan bir kap içerisinde bulunan mushafa dokunmak;
-Uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir).
- Cünüp iken yemek yeneceği veya içileceği zaman, elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir.
- Bunların yanısıra, Ramazan'da cünüp olarak sabahlayan kimse veya gündüz uyuyarak ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz.