Unutulan sünnet.mescid namazı

“ … Ebu Katade’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : sizden biri mescide geldiğinde - namaza durması müstesna - oturacaksa iki rekat namaz kılsın. “

Buhari : 444 Ter.540 Müslim : 2.c.714.n - Ebu Avane 1/4l5 - Ebu Davud 467 Nesai 729 Tirmizi : 315.n - İbn-i Mace : 3.c.1013.n - Darimi : 1/323

MESCİD NAMAZI EMİR'DİR, KILMADAN ÖNCE OTURULMAZ ...

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. O şöyle dedi : Resulullah s.a.v yolculukta benden bir deve satın aldı. Medine ye gelince, mescide gelmemi ve iki rekat namaz kılmamı emir buyurdu. “

Müslim : 2.c.715 / 72.n

OTURMADAN EVVEL İKİ REKAT NAMAZ KILMAK MESCİDİN HAKKIDIR ...

“ … Ebu Katade’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Oturmadan evvel iki rekat namaz kılarak mescidlerin hakkını verin. “

Camiu’s Sağir : 1.c.666.n

İMAM MİNBERDE BİLE OLSA MESCİD NAMAZI KILINACAĞI ...

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Peygamber s.a.v bir Cuma günü hutbe yaparken bir adam geldi. Peygamber s.a.v o kimseye : Ey fulan sen namaz kıldın mı ? diye sordu. O zat hayır dedi. Bunun üzerine s.a.v : Öyleyse kalk iki rekat namaz kıl, buyurdu. “

Buhari : 2.c.891.s

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kimse mescide girdi ve oturdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona : iki rekat namaz kılmaktan seni alıkoyan nedir ? Kalk namaz kıl buyurdu. “

Müslim : 54 ,55, 56,57,58-875 - Buhari : Terc : 891.S