Cuma namazı Yüce Rabbimizin emrettiği ibadetlerin en önemlilerindendir


Cuma namazı Yüce Rabbimizin emrettiği ibadetlerin en önemlilerindendir. Günleri birbirinden farklı kılan şey, o günlerde meydana gelen olaylardır. Nitekim Cuma gününün fazileti ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cumadır. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu, yine o gün cennetten çıkarıldı.” Cuma gününde duaların geri çevrilmediği mübarek bir saat vardır. Peygamber Efendimiz (a.s.) bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlayıp Allah’tan bir şey isterse Allah ona istediğini mutlaka verir.” Onun için bu saate icabet saati denilmiştir.
Cuma günü müminlerin haftalık bayram günüdür. Özel bir davete giderken nasıl hazırlık yapılırsa müstesna bir ibadet olan Cuma namazı için de hazırlık yapmalıyız. Cuma günü gusül abdesti almak, insanları rahatsız edecek kokulardan arınmak ve ağır olmayan güzel kokular sürmek müstehabtır. Ayrıca kişi tövbe istiğfar, dua ve salât ü selam ile de iç dünyasını Cuma namazına hazırlamalıdır.

Yüce Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca, Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” Hz. Peygamber, “Cuma namazlarına devam eden kimsenin iki Cuma arasındaki günahlarının affedileceğini, cumayı hafife alarak mazereti olmadığı halde üç Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbinin mühürleneceğini” ifade etmiştir. Cuma namazı müslümanların haftalık olarak bir araya gelmek suretiyle dinî şuur ve hislerini tazelemeleri açısından çok önemli bir ibadettir. Cuma namazı, hastalık, yaşlılık, doğal afetler ve yolculuk gibi meşru bir sebebin dışında bütün müslüman erkeklere farzdır. Cami adabının öğretilerek çocukların cumaya götürülmesi de onların camiye-cemaate alışmaları ve dinî heyecanı hissetmeleri açısından son derece önemlidir. İmam minbere çıkınca cemaatin susması, kendi arasında konuşmaması, selam alıp-vermemesi ve namaz kılmaması gerekir.

Cuma namazı, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekiştirilmesine zemin hazırlar. Sorun ve sıkıntıları olan müslümanlar çözüm için birbirleriyle konuşma imkânı bulurlar. Popüler kültürün etkisiyle bireyselleşen insanlar, cumada sevinç ve üzüntülerini paylaşma ortamı bulurlar. Müslümanlar cuma günü yapılan vaazlarla, nasihat ve hutbelerle sağlıklı ve doğru bilgiler alıp aydınlanırlar. Omuz omuza kılınan namazın ardından müminler dünya ve âhirete ait dileklerini Allaha arz ederler.
Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifiyle hutbemi bitiriyorum: “Günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple bana çokça salât ü selam getiriniz. Zira sizin salât ü selamlarınız bana arz edilir.” Cumanız mübarek, ibadetleriniz makbul olsun.

Niyazi DİKİCİ
Soğuksu Camii İmam-Hatibi/BEYKOZ

Müslim, “Cuma”, 17,18.
Buhârî, “Cuma”, 37.
Cuma, 62/ 9.
Buhârî, “Cuma”, 6, 19; Ebû Dâvûd, “Salât”, 204.
İbn Mâce, “İkâmet”, 79.